V reprezentačních prostorách zrcadlového sálu kosmonoského zámku se ve čtvrtek konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva. Prognózy byly potvrzeny – vedení města včetně rady obsadili kandidáti trojkoalice OPM, ANO 2011 a ODS.

Zastupitelé, mezi kterými zasedlo po volbách devět nováčků, složili slib a shodli se na tom, že funkce starosty i místostarosty bude uvolněná, tedy že ji zvolení zastupitelé budou vykonávat na plný úvazek. Josef Svárovský (KSČM) navrhl, aby volba byla veřejná, a zastupitelé tento způsob přijali jednohlasně.

Začala volba starosty. Eduard Masarčík (OPM) navrhl volebního lídra ANO 2011, tedy lídra hnutí, které skončilo ve volbách na třetím místě, Jiřího Müllera. Jiný návrh nepadl. V hlasování, které kopírovalo povolební dohody, byl Jiří Müller v 18.20 hodin zvolen novým starostou Kosmonos a ujal se řízení zasedání.

O slovo se přihlásil Josef Svárovský: „Osobně se mi nelíbí, že většina v městské radě budou podnikatelé. Nechci tím nic naznačovat, jen na to upozornit. Zároveň v nové radě nebude ani jedna žena."

Jeho poznámku rozporoval Pavel Janeček (ODS), který konstatoval, že tři budoucí radní podnikatelé nejsou.

Také jediný návrh kandidáta na místostarostu vzešel od Eduarda Masarčíka. Navrhl Martina Macouna, volební čtyřku Občanů pro Kosmonosy. Kandidát byl zvolen.

ČSSD své kandidáty nenavrhla, nevěřila v úspěch

Začalo hlasování o obsazení městské rady. Kromě starosty a místostarosty v ní zasedne Eduard Masarčík, Pavel Janeček a Petr Boubín (ODS). ČSSD, která se dostala do opozice, nezbylo nic jiného, než zvedat ruku proti.

„Vlastní kandidáty jsme nenavrhovali, protože v médiích dostatečně zaznělo, kdo povede město. Myslím, že handrkování by bylo zbytečné a nedůstojné," poznamenal následně už bývalý starosta Miroslav Vaněk (ČSSD).

Na začátku programu zastupitelé rozhodli, že rovnou zvolí i předsedy výborů. Pustili se do toho po ustanovení rady. Za předsedu kontrolního výboru byl jednohlasně a tedy překvapivě zvolen opoziční zastupitel Josef Svárovský, do čela finančního výboru byl nominován Josef Čepelík, ten se však jako jediný ze zastupitelů zasedání kvůli zahraniční cestě nezúčastnil, a tak byl tento bod přesunut na prosincové zasedání, předsedou nově vytvořeného odboru pro školství, kulturu a sport byl zvolen Milan Petráš.

Rozruch vyvolala volba předsedy osadního výboru Horní Stakory. Navzdory domluvenému předsednictví Karla Blechy (KDU-ČSL) byla zvolena bývalá zastupitelka Věra Baboráková. V diskuzi si na toto překvapení stěžoval Miroslav Štěpánek.

Po celou dobu zasedání se z publika ozývaly hlasy, které vyzývaly k tomu, aby zastupitelé hovořili hlasitěji a čelem k lidem, sedadla zastupitelů totiž byla orientovaná zády k veřejnosti. Někteří připomínky občanů akceptovali, jiní ne.

Jiří Müller jednání zakončil: „V minulém volebním období se něco podařilo, něco nepodařilo. Není to ničí osobní vina. Vedení města je práce těžká, výběrová řízení jsou hrozně těžká. Všichni, celá veřejnost, možná i vy, kteří tady sedíte, všichni hledí na vedení města jako na potenciální zloděje. Já si myslím, že to v celé zemi není tak, že by všichni byli zloději a všichni byli špatní. Pouze na ty špatné se ale ukazuje v novinách a v televizi a pak se mezi lidmi šíří to, že ten, kdo je na městě, na kraji, ve vládě, že je zloděj. Mohu vám říct, že to tak není. My se vás o tom pokusíme přesvědčit."
 

Tři otázky pro Jiřího Müllera

Ve své řeči jste zmínil nepovedená výběrová řízení. Máte praxi z podnikání. Budete v tomto ohledu úspěšnější?
Zákon o zadávání veřejných zakázek vám jasně říká, jak máte postupovat. Nelze vyloučit, že také narazíme na problém. Pokud uchazeč splní podmínky, musíte s ním smlouvu podepsat. Vypeče vás ale kde kdo. My se musíme věnovat tomu, abychom ta řízení dobře připravili a dobře nastavili kritéria. Myslím si, že v tomto ohledu budeme disponovanější než minulé vedení.

Jak hodnotíte toto jednání?
Považuji ho za konstruktivní.

A s jakými pocity přijímáte funkci starosty?
Těším se. Pokud by tomu tak nebylo, na tu práci bych se nehlásil.