Bývalá archivářka Helena Průšková už jednu knihu věnovanou Debři, Hrdlořezům a Josefově Dolu vydala. Náklad byl záhy beze zbytku rozebrán. Nyní je v tiskárně další počin této autorky. Nová kniha věnovaná debřské základní škole bude vydána v polovině prosince. Ten, kdo alespoň část svého života se školou spojil, se v knize také s největší pravděpodobností najde.

„Ze své pracovny koukám právě na debřskou školu, kam jsem jako holka chodila. Protože na ni ráda vzpomínám, napadlo mě, že bych o ní něco mohla napsat," říká autorka, která na začátku neměla tušení, do jak náročné práce se pouští.

Během půl druhého roku se obklopovala třídními výkazy, rodinnými kronikami a stovkami fotografí – těch je v knize v součtu neuvěřitelných 802 – a rekonstruovala historii vzdělávací instituce, kterou například v 19. století navštěvovalo 170 dětí rozdělených do pouhých dvou tříd.

Kniha Škola v Debři a její děti je rozdělena do tří částí. První se zabývá historií školství v Debři všeobecně. Tato kapitola začíná už v polovině 18. století, kdy první zdejší škola začala fungovat v Hrdlořezích (teprve časem byla přesunuta do Debře). Druhá část pojednává o osudech šestnácti vybraných osobností, které debřskou školou prošly a následně vynikly ve svých oborech. Pozornost je věnována například generálu Josefu Votrubovi, docentu Michalu Markovi, rodáku z Josefova Dolu a členu Královské švédské akademie věd, nebo rodině Pickových, kteří v Debři založili Sokola a organizovali společenský život. Poslední část sestává ze tří stovek třídních fotek s popiskami, kdo se na nich nachází.

„Sama jsem věděla, kdo chodil o dva ročníky výš a dva ročníky níž, ale zbytek bylo jedno velké hledání a největší práce. Nejstarší fotografie, kterou se mi podařilo objevit, je z roku 1892, zhruba od roku 1900 už je to souvislá řada. Poslední ročník, který se v knize najde, je 2014/2015," komentuje Helena Průšková.

Na vzniku knihy se velkou měrou podílela také bývalá učitelka Věra Turková, která v Debři vyučovala zhruba čtyřicet let a jejíž vzpomínky byly pro autorku důležitým zdrojem informací. Dále autorka děkuje současnému řediteli školy Jakubu Černému a bývalému řediteli Štefanu Klímovi. A obrovské díky patří obyvatelům Debře, Hrdlořez a Josefova Dolu, z nichž všech sto padesát, které autorka oslovila, ochotně sáhlo do rodinného archivu a poskytlo materiály.

Aktuálně je kniha v tiskárně a čeká na svázání. Slavnostní představení publikace však nečekejte. „Žádný křest neplánuji, protože křtít se mají pouze lidé. Nechystám ani žádné veřejné představení. V polovině prosince bude kniha k dostání u mě doma nebo v konzumu," dodává historička.

A přemýšlí už nad tématem další knihy? „Aktuálně v hlavě žádný další námět nemám. Musím teď trochu zvolnit a zaměřit se na domácnost, když se blíží Vánoce," uzavírá Helena Průšková.


Historie školy

Debřská základní škola sídlí ve stávající budově od roku 1931. Předtím fungovala v jiném objektu naproti dnešní prodejně potravin, která ovšem nebyla pro tyto účely určená a ani vhodná. Teprve v roce 1929 bylo rozhodnuto o výstavbě Masarykovy základní školy. Historie vzniku školní budovy i její následná existence je v knize podrobně zpracovaná.