„Chtěli jsme tím vyjádřit určitou podporu a zároveň poděkování organizacím, které se ujaly nebo ujmou dětí a mládeže z Ukrajiny v oblasti využití volného času,“ řekl náměstek primátora Robin Povšík, který jednání s automobilkou vedl.

„Vím, že řada sportovních nebo zájmových oddílů a skupin tak už učinila a věřím, že tato spíše symbolická forma podpory přiměje další skupiny se více ukrajinským dětem otevřít,“ dodal s tím, že zapojení těchto dětí do volnočasových aktivit je podle něj nejlepší prevencí případných negativních jevů.

I příspěvek na trenéra

Za důležité považuje také to, že příspěvek není vázán na přímé výdaje s nově příchozím členem klubu, kroužku či oddílu, ale má obecně podpořit jejich činnost.

Podpora bude vyplácena na základě jednoduché grantové výzvy, kterou nadační fond zveřejní tento týden. Součástí bude i možnost získat příspěvek na lektora kroužku nebo trenéra, pokud se prokáže, že počet nově příchozích vyžadoval další personální zabezpečení.

Podrobnosti budou zveřejněny v grantové výzvě. V nejbližších době navíc nadační fond uspořádá workshop, v rámci kterého princip výzvy představí zájemcům.