Informace, že kaple sv. Stapina na Klokočce západně od Bakova nad Jizerou pravděpodobně změní majitele a že by také mohla přejít do rukou soukromníka, způsobila mezi lidmi velké vzedmutí. Dvě desítky lidí sepsaly, jaký význam pro ně malebné zákoutí má, představitelé okolních obcí a měst vyjádřili svou podporu formou dopisů a stovky obyvatel Mladoboleslavska se zapojily do podpisové akce. Vedení města se připravuje na další jednání na ministerstvu.

„Současný model vlastnictví, tedy veřejně přístupný objekt v majetku Lesů ČR, není z dlouhodobého hlediska udržitelný. Proto nyní jednáme o možnosti převodu nemovitosti na město," uvádí starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně, kterého zastupitelstvo pověřilo právě jednáním o nabytí kulturní památky.

V Bakově vznikla v únoru pracovní skupina, v jejíchž rukách se scházejí dokumenty, které mají podpořit jednání ve prospěch Bakova. Jedná se o vyjádření od institucí i fyzických osob (své dobrozdání připojily například Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, město Mnichovo Hradiště, senátor Jaromír Jermář nebo bakovský historik Vladimír Bednář), které k tématu mohou zaujmout relevantní stanovisko, plány města, které s kaplí do budoucna má, či seznam oprav, které by Bakov bezprostředně po nabytí kaple provedl. Vedle této oficiální přípravy podkladů pro další jednání se však rozběhla i vyloženě spontánní akce. Zastupitelka Michaela Vrabcová z Malé Bělé zorganizovala podpisovou akci, která se setkala s širokou odezvou.

„Petici podepsalo zhruba 1800 lidí, a to ze 166 obcí a měst. Největší podíl na zisku podpisů ale mají ty okolní Malá Bělá, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště nebo Nová Ves u Bakova," přibližuje výsledky organizátorka, která nám další podrobnosti sdělila v rozhovoru na další straně.

Půvabný podpůrný materiál vytvořili i mnichovohradišťští farníci, kteří oslovili své přátele i osobnosti a vytvořili s jejich pomocí portfolio plné fotografií, osobních vyjádření lásky Klokočce i vzpomínek.

„O tom, že kaple bude městu v případě nabytí generovat náklady na údržbu podobně jako Zvířetice, není pochyb. Osobně si ale myslím, že města by se měla o památky ve svém okolí starat," dodává starosta Radim Šimáně.

V tomto týdnu dává pracovní skupina podklady dohromady a chystá se na pokračování jednání na ministerstvu.

Autorka petice Michaela Vrabcová o Klokočce: Rodiče mi vařili sunar z klokočské vody

Poslední týdny se Michaela Vrabcová z Malé Bělé věnovala petici za zachování kaple na Klokočce veřejně přístupné. Díky ní a dobrovolníkům, kteří šířili podpisové archy, se podařilo získat 1800 podpisů.

Už máte finální čísla? Kolik lidí připojilo svůj podpis na podporu Klokočky?
K 8. březnu jsme nashromáždili celkem 1725 podpisů. Toto číslo se, předpokládám, ještě nepatrně zvýší po započtení dosud nevyzvednutých petičních archů. Petici podepsali občané, podle uvedeného bydliště, ze 166 vísek, vsí, obcí, měst a velkoměst včetně hlavního města. Namátkou vyberme vzdálenější místa například Všenory, České Budějovice, Jablonec nad Jizerou, Ústí nad Labem, Lázně Toušeň, Hrubý Jeseník. Je však pochopitelné, že největší podíl na zisku podpisů mají okolní obce a města: Malá Bělá (218), Bakov nad Jizerou (403), Mnichovo Hradiště ( 259), Nová Ves u Bakova (75). Nesmíme opomenout ani ty nejmenší kouty našeho okolí, i těm patří náš dík.

Jak dlouho akce probíhala a kde bylo možné archy podepsat?
Podpisová akce začala 24. února. Petiční archy byly stabilně v bakovské galanterii paní Anny Kopecké, v bakovské cukrárně U Pavoučka paní Jany Nastoupilové, v prodejně textilu na náměstí v Mnichově Hradišti (bývalé Quelle) paní Dany Vrabcové a v potravinách na Braňce paní Hany Laurinové. Další podpisy jsem také shromažďovala především osobně za pomoci své rodiny na Malé Bělé a v Nové Vsi u Bakova, kdy jsme obcházeli jednotlivé spoluobčany. Veliké poděkování však patří nejen mé rodině, ale i panu Josefu Pálkovi, se kterým jsme byli v častém kontaktu. Dále děkuji přátelům, známým a jejich známým a také všem „přátelům" kaple, kterým její osud není lhostejný. Tedy vlastně nám všem, kterým jde o správnou věc. Vzhledem k tomu, že čas je neúprosný a stále probíhají jednání, budu petiční archy předávat panu starostovi ve čtvrtek 10. března. Nemohu tak objektivně posoudit, zda byl čas na sbírání podpisů dlouhý nebo krátký. Nicméně zisk prozatím 1725 podpisů je velice potěšující a mluví za vše. Ještě jednou ze srdce všem děkuji. Nesmírně si vážím každého podpisu.

Jaký je váš vztah ke Klokočce? Máte na tento kout nějakou osobní vzpomínku?
Můj kladný vztah k tomuto nádhernému místu je jednoznačný. Jako miminku mi rodiče vařili sunar právě z „klokočské" vody, s dědou jsme jezdívali pro vodu do bandasky prakticky každý týden. V době mých náctiletých let jsme s partou kamarádů často jezdili na kolech pod lesem od Nové Vsi nebo hrávali stopovanou (cíl byla kaple s osvěžující vodou). Jako učitelka Základní školy Bakov nad Jizerou jsem s žáky chodila naučnou stezkou na výlet k pramínku. Nyní na rodičovské dovolené jezdím kočárkem se svým malým synem Míšou a synovcem Víťou na procházky a opět nechybí zastávka u kaple s osvěžující vodou. Vůbec si nedovedu představit, že by v budoucnu tyto procházky a výlety končily jinak než zastávkou u kapličky. Vždyť od dob postavení kaple bylo toto okouzlující místo vždy veřejnosti přístupné.

Chcete ještě něco dodat na závěr?
Ještě mi dovolte apelovat na „vyšší" místa, aby zvítězil zdravý rozum nad ziskem a prospěchem jednotlivce a město Bakov nad Jizerou získalo pro nás všechny kapli sv. Stapina do svého vlastnictví. Děkuji všem za podporu. Nyní nám nezbývá nic jiného, něž věřit v dobro a držet si palce.