Tak takhle to na Klinice Dr. Pírka rozhodně vypadat nebude, a to i když ji v letošním roce čekají úctyhodné narozeniny, které by si monstrózní oslavu jistě zasloužily. Klinice bude v letošním roce osmdesát let a její vizí a přáním je, poskytovat profesionální a nejlepší  medicínské a lidské služby. Právě v tomhle duchu, jak jsme se dozvěděli od jejího ředitele Stanislava Najmana, se vlastně budou odehrávat i „oslavy" jejích  narozenin. „Osmdesát let Kliniky Dr.Pírka si připomínáme s úctou k zakladateli Kliniky jako k člověku, který svůj život věnoval poskytování zdravotní péče a nikdy neustoupil ze svých životních hodnot. Stejně jako otec paní Dušanky Pírkové, který za II.světové války podporoval britský odboj a byl v roce 1945 popraven. Nebudeme tedy připravovat oslavu k jednomu konkretnímu datu. S ohledem na charakter zdravotnického zařízení nemůžeme realizovat ani Den otevřených dveří," vysvětlil ředitel Kliniky Stanislav Najman.

A jak se Klinika mění? „Letos by měla být ukončena rozsáhlá rekonstrukce Kliniky zahájena v roce 2011. Toto je pro nás tou největší oslavou. Jsou zprovozněny moderní operační sály, sterilizační centrum. Byly  vybaveny moderní pooperační pokoje a došlo k podstatné modernizaci všech technologických procesů. V některých oblastech byly realizovány nejmodernější technologie v ČR," řekl Najman. V rámci rekonstrukce interiérů Kliniky dochází v letošním roce  i k podstatné modernizaci designu a vytváření pro pacienty a návštěvy prostředí co nejvíce přátelské. Klinika Dr. Pírka také  navázala  spolupráce s Vysokou uměleckoprůmyslovou školou v Praze a Vysokou uměleckou školou technické univerzity v Liberci. „Významně v tomto spolupracujeme s panem architektem Vlastimilem Packem. Nadále ale také pokračujeme v rozšíření galerie pod širým nebem v zahradě Kliniky, dodal ředitel Najman.

Vedení kliniky, společně s majiteli, plánují letos v listopadu slavnostní divadelní představení, ve spolupráci s Městským divadlem. Půjde o představení Up end dow, v podání pražského souboru La fabrika (La putyka). Vnuk zakladatel Miroslav Pírek přijíždí na Kliniku  během roku několikrát.  Při této příležitosti se ale jistě sejdou i další potomci Antonína Pírka. Syn Karol žijící na Slovensku,  vnučka Renata, která žije v Dánsku i vnuk  Miroslav, jež našel domov ve Švýcarsku. Nutno také zmínit i to, že  ani jeden ze zmíněných potomků, doposud nepožadoval žádný podíl ze zisku Kliniky Dr. Pírka.