„Dlouhodobý plán rozvoje zdejšího areálu vznikl už před lety. Po rekonstrukci stravovacího provozu, rozšíření ambulancí i lůžkové části a rekonstrukci operačních sálů a recepce přišel čas na zajištění adekvátních prostor pro ambulantní činnost Kliniky," komentuje výstavbu ředitel kliniky Stanislav Najman.

Zařízení se ale nerozšiřuje jen tak pro nic za nic. Jeho ambulance dlouhodobě čelí náporu pacientů a z kapacitních důvodů se v ordinacích střídají i různé odbornosti. Tomu by už koncem letošního roku měl být konec. Cílem je zvýšit dostupnost péče, a to v klidném, nestresujícím prostředí.

Autorem projektu nové budovy kliniky je vyhlášený český architekt Martin Rajniš, mimo jiné autor nové Poštovny na Sněžce. Právě jeho návrhu, který, jak už se u tohoto autora předpokládá, klade velký důraz na sepětí stavby s okolní přírodou, dali majitelé kliniky přednost. Sám Rajniš věří, že jím projektovaná stavba bude navržena na cenu Miese van der Rohe.

Zeleň na střeše

Protože stavba vzniká na místě, kterému dominuje pískovcový skalní masiv, který bylo během příprav nutné částečně odtěžit, rozhodl se architekt právě pro pískovec jako jeden z dominantních materiálů. Ze severní strany, která je vidět ze silnice na Jemníky, tak bude objekt vyzděn pískovcovými kameny a opticky bude splývat s okolním prostředím. Střecha by se měla zelenat živým porostem. Na jižní stranu orientovanou směrem ke skále bude objekt maximálně otevřený – o to se postarají prosklené stěny. Parkoviště pro více než 30 aut zůstane ukryté mezi budovou a skálou.

Do nového objektu se přesunou stávající ortopedická, neurologická, gastroenterologická ambulance, ambulance bolesti, fyzioterapie, vznikne tu nová ordinace praktického lékaře a počítá se rovněž se vznikem občerstvení pro pacienty. S hlavní budovou kliniky bude nový objekt propojen patnáctimetrovým mostem. V nových prostorách bude rovněž sídlit oční pracoviště firmy Top Esthetic.

„Především jde o zvýšení komfortu, kapacita se zvýší jen částečně," dodává ředitel kliniky.

Hrubá stavba má být podle harmonogramu dokončena začátkem května, celá stavba pak před koncem roku.