„Velmi si tohoto ocenění vážíme, protože je to ocenění rychlosti péče o naše pacienty,“ uvedl primář neurologického oddělení Martin Koutný.

Cílem programu ESO Angels je zvýšit počet pacientů léčených v nemocnicích s iktovými centry a optimalizovat kvalitu léčby ve všech existujících iktových centrech. V rámci ocenění se hodnotí celkové výstupy – klinická data, vybavení pracoviště i to, jak nemocnice pracuje se světovými registry. Pracoviště se hodnotí na základě počtu trombolyzovaných pacientů z celkového počtu pacientů s mozkovou příhodou. Dále se bere v potaz doba, za kterou po příjezdu do nemocnice je pacientovi podán lék, nebo jestli jsou všichni tito pacienti vyšetřováni na poruchy polykání a příjmu potravy ihned po přijetí.

Za první pololetí roku 2019 v Klaudiánově nemocnici na neurologickém oddělení proběhlo 48 intravenozních trombolýz u pacientů s mozkovou příhodou.

V následujícím období plánuje neurologické oddělení několik novinek. „Chceme rozšířit odborné poradny. Přidáváme hodiny v Epileptologické poradně, protože víme, že do naší péče v budoucnu přejdou stovky původně dětských epileptiků. Od ledna chceme spustit speciální poradnu pro pacienty s demencemi, protože tato péče v naší oblasti je roztříštěná a obtížně dostupná,“ dodal primář.

AUTOR: Hana Kopalová