Nemocnice naplánovala tuto rekonstrukci na období dovolených, kdy tradičně nejsou dlouhodobě plánované výkony. Akutní stavy se pak přechodně operují na operačních sálech gynekologicko-porodnického oddělení.

Tato investice si vyžádá celkem 7,8 milionů korun – 6,5 milionu korun je dotace od Středočeského kraje, zbytek platí nemocnice ze svého rozpočtu. „Práce byly zahájeny se začátkem letních prázdnin. Hotovo má být na přelomu července a srpna,“ podotkla mluvčí.

Aktuálně se již pokládá podlahová krytina na chodbách a v jednotlivých sálech, nově dělníci také natírají rámy oken a dveře. Kvůli ztrouchnivělosti musela být okna na severní straně budovy vyměněna, stěny pak oškrábány a nově vymalovány. Do některých místností je nutné osadit nové dveře kvůli zajištění těsnosti (zajištění sterilního prostředí). Vstupní dřevěné dvoukřídlové dveře nahradí nové automatické. Modernizace se dočkalo také opláštění dveří do jednotlivých operačních sálů, nebo některá světla, či zázemí pro personál.

„V září na tyto centrální operační sály ještě přibude v rámci této modernizace nový operační stůl s nosností minimálně 275 kg za cca 2 miliony korun,“ vypíchla Hana Kopalová.

Centrální operační sály Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi jsou komplexem šesti sálů. Ty jsou umístěny v pavilonu služeb ve třetím patře a jednoho operačního sálu pro ambulantní zákroky v pavilonu chirurgie, který najdeme v přízemí nemocnice.

Sály zajišťují výkony pro chirurgii, urologii, ORL, traumatologii a ortopedii.

Jednotlivé operační sály jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou. Jsou v provozu nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendových dní a svátků. Od 7 do 15.30 hodin zde probíhají plánované operační výkony, od 15.30 do 7 hodin je zajištěn pohotovostní provoz pro akutní operační výkony. Ročně zde lékaři odoperují 5500 pacientů.