Příbuzní mohou nadále navštěvovat nezletilé pacienty, pacienty s omezenou svéprávností a pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelných onemocnění. Další výjimky vždy určuje ošetřující lékař. Speciálními podmínkami se bude řídit také přítomnost třetí osoby u porodu.