Obnovení operativy ale bude mít své náležitosti. Každý pacient při nástupu k výkonu bude předkládat čerstvý PCR test, který nesmí být starší než 48 hodin.

„K PCR testu se pacient včas dostaví na odběrové místo v nemocnici, kde sdělí, že je objednán k operaci,“ zmínila Kopalová.

Potřeba bude také určité dávky trpělivosti, protože operace budou obnovovány postupně dle kapacitních možností ARO, JIP a sálů.