„Návštěvy budou denně od 15 do 17 hodin. Maximální délka návštěvy u jednoho pacienta je 20 minut a přítomna může být u jednoho pacienta pouze jedna osoba,“ popsala mluvčí Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová.

Na odděleních JIP jsou povoleny od třetího dne hospitalizace. Individuální návštěva musí být schválena ošetřujícím lékařem. Pokud návštěva nedodrží všechna pravidla, pak bude z nemocnice vykázána.Pravidel je nutno dodržet hned několik. Návštěva bude muset personálu daného oddělení předložit potvrzení o absolvování POC testu nebo PCR testu. Ten nesmí být starší než 48 hodin.

Dále se může prokázat dokladem o prodělaném onemocnění. Jeho součástí ale musí být také potvrzení o tom, že od konce onemocnění ještě neuběhlo 90 dní. Do nemocnice mohou také lidé, kteří mají za sebou obě dvě dávky očkování proti covidu. Je však zapotřebí mít u sebe originální potvrzení, nikoli SMS nebo kopii. Od druhé dávky zároveň muselo uplynout již 14 dní.

„Návštěva před vstupem na oddělení vyplní a podepíše čestné prohlášení, že nevykazuje symptomy onemocnění a že byla seznámena s pravidly,“ doplnila Kopalová.

Lidé mohou nadále přicházet jedině s nasazenou rouškou či respirátorem, u vstupu si vydesinfikovat ruce, nutností je i dodržení předepsaných dvoumetrových rozestupů.

Vstup návštěvám na oddělení, na nichž leží pacienti s onemocněním covid-19 samozřejmě i nadále umožněn nebude. Nemocnice měla ke včerejšímu dni už jen pět covid pozitivních pacientů, přičemž jeden ležel na ARO, dva na jednotce intenzivní péče a zbytek běžně na covid oddělení.