Pacient navíc před příchodem do ambulance podepíše Čestné prohlášení - doklad o bezinfekčnosti (výjimku mají pouze onkologičtí pacienti).

Nadále platí nutnost dodržovat epidemiologicko-hygienická opatření: roušku musí mít pacient nasazenou ve všech prostorách nemocnice, v ordinaci i během vyšetření. Odkládá se jen na vyzvání lékaře. Roušku je nutné mít také přes respirátor s ventilem. Vše platí také pro doprovod pacienta.

Každý, kdo přijde do nemocnice, musí dodržovat také dvoumetrové odstupy. Kdo přijde na vyšetření o více než 15 minut dříve, musí posečkat mimo čekárnu. Aktuální informace o všech změnách pak jsou dostupné na webu Klaudiánovy nemocnice.

Ilustrační foto
Bez roušky a opilý obtěžoval na poště

Interní oddělení

Telefon pro objednání do interních ambulancí je: 326 742 840 nebo 326 742 899.
• Elektrické kardioverze (EKV - plánované) - termín zahájení programu EKV: 4. 5.
• Angiologická ambulance - termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační doba: úterý, středa a pátek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)
• Kontroly kardiostimulátorů - termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační doba: úterý, středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)
• Transthorakální echokardiografie (TTE) – plánované vyšetření - termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační hodiny: pondělí, středa 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)
• Transesophageální echokardiografie (TEE) – plánované vyšetření - termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační hodiny: pondělí 17:00 – 19:30)
• Připojování a odpojování 24 - hodinového Holtera a ABPM - termín zahájení provozu: 27. 4.
• Kardiologická ambulance - termín zahájení provozu: 27. 4. (ordinační doba: podělí, čtvrtek, pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00)
• Diabetologická ambulance - termín zahájení provozu: 4. 5. (ordinační doba: pondělí, středa, pátek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00)
• Diabetologická ambulance Mnichovo Hradiště - termín zahájení provozu: 4. 5.
• Diabetologická a interní ambulance Benátky nad Jizerou - termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační doba: úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30)
• EKG pro PL a ambulantní specialisty - termín zahájení provozu: 20. 4. (ordinační hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 12:00)
• Nefrologická ambulance - od 27. 4. 2020 bude ambulance v plném provozu

Provoz ostatních ambulancí (všeobecná interna, endokrinologická, nutriční, revmatologická,osteologická) bude zprovozněn v průběhu května v závislosti na epidemiologické situaci a doporučeních MZd ČR).

Gastroenterologické oddělení

• Od 27. 4. budou obnoveny endoskopie pro ambulantní pacienty.

Ortopedické oddělení

• Od 20. 4. 2020 úterý a čtvrtek od 12 do 15 hod.

Radiodiagnostické oddělení

• RTG v Mn. Hradišti a RTG v Benátkách nad Jizerou budou od 4. 5. opět v plném provozu.
• Mamocentrum - od 20. 4. bude v pondělí a ve středu probíhat objednávání pacientů na screeningové vyšetření. Další rozšiřování vyšetření v rámci screeningubude probíhat dle epidemiologické situace na tel.: 326 742 208.
• Magnetická resonance a CT- od 20. 4. se lze telefonicky objednávat na vyšetření i u neurgentních pacientů na tel.: 326 742 209
• Sonografie - od 27. 4. se lze telefonicky objednávat na neurgentní vyšetření na tel.: 326 742 209.
• Skiaskopie - jícen, žaludek, polykací akt. - od 27. 4. na tel.: 326 742 209
• Skiagrafie - RTG je v provozu kontinuálně jako doposud bez objednání v čase 7.00-15.00.

Gynekologicko - porodnické oddělení

• Operační činnost bude obnovena od 20. 4. malými výkony, od 4. 5. v plném rozsahu.
• Provoz urogynekologické ambulance bude obnoven od 4. 5.
• Externí ambulance (Palackého MB, Dobrovice, Katusice, Bělá p./B., Bakov n./J.) bude fungovat od 20. 4. v režimu jeden den - jedna ambulance.

Ilustrační foto.
Rozjezd výroby ve Škodě může být chaotický, upozorňuje odborář

Rehabilitační oddělení

• Provoz obnoven od 27. 4. (zdravotní sestra bude telefonicky objednávat pacienty). Plný provoz oddělení bude obnoven od 4. 5. 2020.

Dětské oddělení

• Plný provoz ambulancí bude obnoven od 4. 5.

Kožní oddělení

• Od 27. 4. dojde k postupnému obnovení provozu ambulancí. Plný provoz ambulancí bude obnoven od 4. 5. 2020.

Neurologické oddělení

• K obnovení provozu ambulancí dojde postupně od 27. 4. Plný provoz ambulancí bude obnoven od 4. 5.

Oddělení nukleární medicíny

• Aerosol generující vyšetření budou probíhat pouze v omezené. Ostatní vyšetření budou od 27. 4. bez omezení.

ARO

• Od 27. 4. dochází k obnovení provozu anesteziologické ambulance.

Od 5. 5. dochází k obnovení provozu ambulance léčby bolesti.

Oddělení ORL

• Ambulance na Poliklinice Modrá hvězda bude otevřena od 27. 4.
• Ambulance v Benátkách nad Jizerou bude nadále uzavřena, pacienti budou ošetřeni v ambulanci ONMB.
• Další odborné ambulance ORL v nemocnici budou v plném provozu od 4. 5.

Urologické oddělení

• Ambulance v Benátkách nad Jizerou je dočasně uzavřena, pacienti budou ošetřeni v ambulanci ONMB.

Oční oddělení

• Od 27.4. postupné obnovení operativy elektivních ambulantních výkonů (šedé zákaly, víčková chirurgie, kryoaplikace, současně se začnou vyšetřovat pacientipřed operací šedého zákalu, začneme objednávat na dg. vyšetření OCT, HRT, HFA. Dál poběží aplikace anti-VEGF centrových léků.). Ambulance začne postupně objednávat na laserové výkony a na běžná vyšetření. Ambulance na Poliklinice Modrá hvězda začne ordinovat.
• Od 4.5. plný provoz oddělení i všech ambulancí a poraden.
• Oční ambulance v Benátkách n./J. zatím bude uzavřena (předpokládané otevření druhá polovina května).

Chirurgické oddělení

• Od 4. 5. budou funkční všechny ambulance.
• Chirurgická ambulance a odborné poradny jsou dočasně přesunuty do ambulancí č.1 a 2 v pavilonu interny.
• Chirurgická ambulance v Benátkách nad Jizerou bude v květnu 2020 ještě uzavřena.

Požár penzionu v Českém ráji.
Požár zničil penzion v Českém ráji, škoda dosahuje osmi milionů