„Jsem velmi rád, že se i při realizaci takto rozsáhlých úsporných opatření, které mnohdy spočívaly ve stavebních úpravách a významně se dotkly také otopné soustavy, podařilo udržet plynulý chod nemocnic. Bezesporu se jedná o investice, které pomohou nemocnici s bojem s drahými energiemi a uspořené finance nemocnice využije pro zlepšování péče o pacienty,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

| Video: Youtube

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi.

Intenzivní modernizace energetiky v rámci projektu "EPC I - Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Oblastní nemocnice Mladá Boleslav" začala v září roku 2022. Cílem je snížení spotřeby energie o 20 procent. Nemocnice za 10 let trvání projektu uspoří 80 milionů korun. Projekt je realizován formou EPC, to znamená, že dodavatel za výši úspor ručí. Dodavatelem je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO, která nemocnici ve smlouvě garantuje roční úsporu 8 milionů korun.

close Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi. Nemocnice patří obvykle v sektoru služeb mezi ty vůbec největší spotřebitele elektřiny, plynu, tepla i vody. V rámci modernizace Klaudiánovy nemocnice byla např. instalována fotovoltaická elektrárna, počítačem řízený systém individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech, či proběhla rekonstrukce vzduchotechniky. Počítá se i s moderním LED osvětlením. Využitím metody energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) si zákazník pořizuje, kromě přenesení rizika za nezdar projektu na poskytovatele, také důsledný energetický management. Jednoznačný je také ekologický přínos projektu.