V roce 2020 boleslavská nemocnice hospitalizovala (jedná se o lidi, kteří si zde museli pobýt delší dobu) celkem 19.098 pacientů. Ve srovnání s rokem 2019 jde o pokles, tehdy bylo v Klaudiánově nemocnici hospitalizováno 21.986.

Z těchto pacientů pak bylo loni 468 ošetřeno v oddělení následné péče, což bylo o 2 pacienty méně, než v roce předešlém.

Ambulantně, tehdy ihned po příchodu se zdravotním problémem pak nemocnice, loni ošetřila 362.771 lidí. O rok dříve bylo toto číslo výrazně nižší – 356.854.

V mladoboleslavské nemocnici se také hojně operovalo. Operatéři vykonali 10.084 zákroků. Zřejmě i v důsledku covidu a odkládání neakutních výkonů toto číslo pokleslo. V roce 2019 zde totiž operatéři provedli 12.276 výkonů.

Nejvíce se operovalo na očním a to ve 2.998 případech, další zákroky proběhly na: ORL – 754, GPO - 1215, chirurgii – 1.816, ortopedii – 2.307 a urologii – 994. V porodnici se pak narodilo 1322 dětí. Šlo o 1312 porodů a 307 císařských řezů.