Pracovníci, a především pacienti nukleárního oddělení Klaudiánovy nemocnice mají k dispozici nový přístroj. Několika násobně se tak zlepší diagnostické možnosti u některých onemocnění. Výhodou nového aparátu, zvaného SPECT/CT, je možnost kombinovaného nukleární a rentgenového vyšetření.

„Umožňuje nám to zrychlit diagnostiku některých závažných onemocnění,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Kolín s tím, že doposud bylo třeba obě vyšetření provádět odděleně. Nyní tedy stačí jediná návštěva specialisty.

SPEC/CT, jenž byl v nemocnici právě instalován, stál astronomických 22,5 milionu korun. Byl ale pořízen z prostředků Regionálního operačního programu Středočeského kraje.

Pracovníky nyní čeká proškolení, jak s přístrojem pracovat. Každý týden je na oddělení ambulantně a při plném vědomí vyšetřeno cca 80 pacientů všech věkových kategorií.

A v čem spočívá pokrokovost tohoto drahého zařízení? Nukleární vyšetření založené na záření radioaktivních látek umí sice velmi spolehlivě odhalit nádor, ten je ale obtížné lokalizovat. Rentgenové CT naopak neodhalí onemocnění, ale lze jím velmi přesně určit, kde se nemocná tkáň nachází.

„Jedná se o spojení dvou přístrojů, ale účinnost pro diagnózu může být několikanásobná. Je to obrovské zlepšení diagnostiky nádorových a zánětlivých onemocnění,“ zdůraznil Kolín.

Čekací doba na vyšetření je od okamžitého zhruba dva až tři měsíce, podle závažnosti pacientova stavu. Nejvíce pacientů přichází s kostními onemocněními, jak ale upozornil Tomáš Kolín, přístroj lze využít i u jiných neduhů.

Postaví již brzy nový pavilon

Koupě nového diagnostického přístroje však není jedinou novinkou mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Na jaře příštího roku by měla konečně začít dlouho očekávaná dostavba nového pavilonu. Interní obory by se tak měly sejít pod jednou střechou.

„V této chvíli je zahájení stavby již jen otázkou formalit,“ říká ředitel nemocnice Ladislav Horák, podle jehož slov je projekt zpracován velice kvalitně a ctí všechny potřeby nemocnice.

Nová budova by měla navazovat na pavilon, kde je dnes umístěno oční oddělení a neurologie a zároveň na nejstarší nemocniční objekt, kde je dnes lůžková rehabilitace a část interny. Právě ta by se měla do nových prostor přestěhovat. „V současné době máme internu rozmístěnu různě po areálu nemocnice,“ vysvětlil ředitel.

Do budoucna by všechny interní ambulance kromě dialýzy měly být umístěny v přízemí nové budovy tak, aby pacient mohl veškerá potřebná vyšetření absolvovat pod jednou střechou. V dalším patře se usídlí gastroenterologie, ve vyšších pak najdou svoje zázemí interní lůžkové stanice a společná JIP.
V nejvyšším poschodí bude situována zasedací místnost, jež v současnosti nemocnici chybí.

Vyřeší se i poměrně palčivý problém parkování – projekt počítá s vybudováním parkovacího domu pod pavilonem. „Byl to trochu oříšek, protože jak každá budova vznikala samostatně a v jinou dobu, má každá jinou výšku pater. Ale architekti to vymyslili k naší spokojenosti,“ říká ředitel Horák.

Výstavba pavilonu včetně technologií přijde přibližně na 400 milionů korun, cca 80% zaplatí kraj.