Jana Truksová, která svou pozici Petru Šťastnému přenechává, však boleslavskou Klaudiánovu nemocnici neopouští, naopak. Stává se dokonce její první ombudsmankou. Informovala o tom mluvčí mladoboleslavské nemocnice Hana Kopalová. „Úkolem ombudsmanky bude poskytování pomoci pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v nemocnici,“ upřesnila. Ve své činnosti je nemocniční ombudsman nezávislý, je však v bezprostředním kontaktu se zástupci oddělení a vedení nemocnice. Prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně – organizačních problémů a neetického chování zaměstnanců.

Nová ombudsmanka Klaudiánovy nemocnice Jana TruksováOmbudsman je jmenován přímo ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. „Domníváme se, že nemocnice takové velikosti, jako je ta mladoboleslavská, by zkrátka svého ombudsmana mít měla. Ve větších nemocnicích je v podstatě standardem mít člověka, který stojí vně zaběhané nemocniční struktury a je schopen objektivně a nezávisle hodnotit její činnost i zacházení s pacienty,“ vysvětlil ředitel Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa a připomněl, že i republiková ombudsmanka usiluje o zřízení těchto funkcí ve větším počtu českých nemocnic. 

Tato podle ředitele „již dlouhodobější poptávka“ se setkala právě s nabídkou v podobě Jany Truksové. „Výtečného kandidáta pro tuto funkci z ní činí především její profesionalita, empatie a rovněž výborná znalost nemocničního prostředí, v němž po mnoho let pracovala,“ zdůraznil ředitel nemocnice.

Jakým nejrozličnějším výzvám bude muset nová ombdusmanka ve své funkci čelit, se teprve uvidí. Úřadu se naplno ujme v září, ale již nyní připravuje pole své působnosti. „Chci především uplatnit své dlouholeté zkušeností z praxe, tedy práce s lidmi, znalost nemocničního prostředí. Podstatné je nastavit funkci nemocničního ombudsmana pečlivě ihned od počátku. Tedy aby fungovala nejen ochrana pacientů ale i zaměstnanců nemocnice,“ řekla Jana Truksová a podotkla, že pracuje na nastavení spolupráce s jednotlivými vedoucími pracovníky oddělení při řešení stížností. Seznamuje se s organizací práce na jednotlivých odděleních a začíná mapovat podněty a stížnosti pacientů. „Funkce ombudsmana je v naší nemocnici nová, proto je třeba, aby všichni zaměstnanci dobře chápali její náplň a činnost z pohledu pacienta i zaměstnance. Jedině tak může tato funkce plnit plně své poslání,“ doplnila Trusková.

Práci bude mít ombudsmanka nelehkou. Dokáže odlišit opodstatněné stížnosti od tirád věčných stěžovatelů? Ukáží se platnými pověsti o všeobecné „nepůstřelnosti“ doktorského prostředí a jaký pocit má nová ombudsmanka z toho, že v případě nutnosti by musela vystoupit i proti svým bývalým kolegům? „Pro mne to je o profesionálním přístupu. Cílem je zhodnotit situaci, ať už požadavek nebo stížnost, nezaujatě,“ konstatovala Jana Truksová.

Jana Truksová se svého úřadu ujme v září. V případě potřeby ji pak lidé naleznou v budově B Klaudiánovy nemocnice, její úřední hodiny pro veřejnost budou v pondělí od 10 do 12 a ve středu od 13 do 16 hodin. "Lidé mohou nemocniční ombudsmanku kontaktovat emailem na ombudsman@onmb.cz, nebo na telefonu 326 742 029, kde si mohou osobně sjednat schůzku či získat potřebné rady," doplňuje mluvčí nemocnice Hana Kopalová.