„Akce se tentokrát koná ve čtvrtek 19. září ve Škoda Muzeu. Program začne v 8.30 hodin a je opět určen pro radiologické asistenty/laboranty, zdravotní sestry, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty a záchranáře,“ uvedla mluvčí Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová.

Přednášet budou: radiologičtí asistenti, zdravotní sestřičky a lékaři s odbornostmi v oblasti radiologie, neurologie, gastroenterologie, nukleární medicíny.

Podle Kopalové bývají přednášky velmi přínosné pro širokou odbornou veřejnost. „Přihlášky je nutné posílat pouze e-mailem na boleslavskyden2019@seznam.cz, je třeba uvést příjmení, jméno, datum narození, sestra/asistent, por. asistentka, zdrav. laborant, záchranář,“ dodala Kopalová.

Za účast se neplatí žádný poplatek, uzávěrka přihlášek je 6. září pro aktivní účastníky, pro ostatní do 13. září.

TÉMATICKÉ OKRUHY PRO AKTIVNÍ ÚČAST:
Konvenční radiologie
CT, AG, MR zobrazování
Digitalizace, PACS
Radioterapie, Nukleární medicína
Vše co se týká radioaktivity
Život s RTG paprsky
Zdravotnická témata z různých oborů CHIR, ORT, INT, UROL, ARO, ONK

PROGRAM 19. 9. 2019
8.00 – 8.30 registrace účastníků
8.30 – 8.35 oficiální zahájení
8.35 – 10.00 I. blok přednášek
10.00 – 10.15 přestávka
10.15 – 12.00 II. blok přednášek
12.00 – 12.30 přestávka
12.30 – 13.45 III. blok přednášek
13.45 – 14.00 losování o ceny, závěr

Maximální kapacita přednáškového sálu je 264 míst.