"Sochařská setkání nevznikla u nás, ale v nedalekém Ptýrově,“ vysvětlil starosta obce Jiří Navrátil. To se psal rok 1993. Právě v Ptýrově měl totiž chatu sochař, který byl duchovním otcem akce.

„O několik málo let později vznikl Svazek obcí Střední Pojizeří, který se následně sochání ujal,“ zavzpomínal současně předseda tohoto svazku. Poslední ročník se uskutečnil v roce 2005 a dál už se nesochalo. Jednak bylo všude málem přesocháno a jednak se obci už nepodařilo získat dotace.

Sochy na Klášteře se ale řeší dodnes. Každá z nich totiž stojí na něčím pozemku a mnohé z nich už překročily svou životnost.

„Některé uhnijí, rozpadnou se a zbude po nich tříkubíkový betonový základ. A co teď s tím, vše řešíme případ od případu,“ řekl starosta Jiří Navrátil. Přesto si myslí, že tento projekt splnil svůj účel.

„Samozřejmě, že splnil. Rád jsem tam jezdil a díval se práci umělců,“ řekl Jiří Macek, který se dřevosochání jako návštěvník několikrát zúčastnil. „Vždy panovala dobrá nálada a hlavě práci umělců přihlížely davy lidí, i ze zahraničí. O Klášteru se tehdy hodně mluvilo,“ dodal.

Letošní rozpočet obce je už schválený. K němu nám starosta Kláštěra řekl: „Počítáme s příjmy ve výši zhruba 16 milionů a výdaje by měly přesáhnout sumu 23 milionů korun. Pracujeme tedy se schodkovým rozpočtem, přičemž schodek bude kryt z přebytku finančních prostředků z minulých období.“ Potvrdil také, že stejně jako ve většině obcí republiky hodlají i tady investovat a zlepšit kvalitu života svých občanů. Klášter proto bude realizovat v nejbližší době dvě větší investice.

„Chceme vybudovat sociální bydlení, a to v podobě dvou malometrážních bytů. Zde jsme dostali podporu z ministerstva pro místní rozvoj a rozpočet se pohybuje na hranici 1,4 milionu korun bez daně,“ objasnil starosta.

Podle jeho slov druhou stěžejní aktivitou letošního roku bude stavba sběrného dvora, na kterou Klášter získal podporu ze státního fondu životního prostředí. „ Celkové náklady v tomto případě dosáhnou výše 3,5 milionu korun, z dotací si ale sáhneme na tři miliony,“ vypočítal první muž obce a dále poukázal na fakt, že Klášter sice má svoji skládku, ale její životnost se pomalu blíží ke konci.

Další krok, který obecní úřad v Klášteře chce letos učinit, je projekt nové fasády základní školy.

„Rádi bychom škole vrátili její dávný vzhled z počátku dvacátého století,“ sdělil starosta a přiznal, že dnešní podoba školy je podle jeho názoru nevzhledná. Obecní rozpočet má v kolonce investice uvedenu částku 1,7 milionu korun.

Dětí se z větší části týká i další plánovaná investice. Tentokrát je řeč o úpravě hřiště u koupaliště ve sportovním areálu. Zde by se původně asfaltové hřiště mělo částečně vybavit umělou trávou s křemičitým pískem. O tom, zda obec na tento projekt získá dotaci, by se mělo rozhodnout do konce dubna. Nezávisle na dotacích se obec pustí také do budování chodníků směrem k Jivině, nebo dokončí chybějící část obecní kanalizace.

Klášter a jeho obyvatelé budou žít v letošním roce také kulturou. „Za starost o plesy, pořádání čarodějnic nebo pohádkového lesa patří velké poděkování našim hasičům, baráčníkům a rybářům. Obzvlášť dubnové čarodějnice se těší velké oblibě, kterou představuje až 400 lidí,“ zahleděl se do nedaleké budoucnosti Jiří Navrátil.