Již čtyři roky funguje v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi nový způsob odebírání krve. Zatímco dříve byly odběry koncipovány tak, že každému, kdo se dostavil na transfuzní stanici, byla krev odebrána, dnes už je tomu podle mluvčí nemocnice Hany Koišové jinak. „Tento způsob totiž mohl vést k vyčerpání databáze dárců určité krevní skupiny,“ vysvětlila.

Nepoužívá se už ani starý systém, kdy se dárci zvali na odběry pozvánkami. Často se totiž stávalo, že dárce změnil své bydliště, nebo mu nevyhovoval termín odběru. Dnes si proto lidé objednávají termín telefonicky.

V tuto chvíli je krve dostatek. Dárci chodí pravidelně. Pokud by se ovšem vyskytl akutní nedostatek krve, je nemocnice schopna dárce obvolat a mimořádně si je pozvat na odběry.

Kromě tradičních odběrů, kdy člověk de facto daruje krev jinému pacientu, lze využívat také takzvané autotransfuze. Jak vysvětlil lékař Jaroslav Mitlener, jde o postup, kdy člověk dává krev sám sobě. „Myšlenka je to velmi správná. Tento způsob využíváme nejčastěji v ortopedii u endoprotéz,“ vysvětluje Mitlener. Při těchto operacích dochází ke ztrátám krve.

Termín těchto operací lidé znají často několik měsíců dopředu. Pacient na transfuzní stanici odevzdá přibližně 400 mililitrů krve, která mu je následně při operaci znovu vrácena. Na odběr tak musí jít jednou, popřípadě dvakrát.

Podle ortopeda Mitlenera následuje krátké období před operací, které trvá 10 dní. „Během této doby se člověk dokáže se ztrátou krve vyrovnat a v okamžiku operace už má připravenou svoji krev,“ říká lékař.

Tuto možnost pacientům lékaři před zákrokem nabízejí. Zájem je stoprocentní. „Nesetkal jsem se s tím, že by některý pacient odmítl,“ vzpomíná Mitlener.

Dostat při operaci svoji vlastní krev je pro pacienta tím nejlepším. Navíc odpadá řada zkoušení a komplikací po příjetí krve jiného dárce. Mnoho lidí o tom už ví a odběr vlastní krve doslova vyžaduje.

Autotransfúzi ale nelze využívat u všech pacientů. Podle lékaře jde obecně o lidi starší šedesáti let a ty, kteří jsou léčeni na chudokrevnost.

Nedostatku krve se ale pacienti v boleslavské nemocnici bát nemusí. Krve je dostatek. Loni se zde uskutečnilo téměř 13 tisíc odběru. Z toho bylo 10 tisíc odběrů plné krve a přes dva tisíc plazmaferéz. Plná krve se následně zpracovává na další složky – plazmu, červené krvinky či destičky.