close zoom_in

Aleš Zlamal

Účelem bylo vyvolat takovouto mediální reakci, protože jsem marně žádal člověka, v něhož mám důvěru, aby od konce března proběhlo objektivní vyšetřování.
Koncem března 2007 jsem již nebyl schopen vydržet situaci na oddělení LDN a sdělil jsem vedení nemocnice všechna má závažná obvinění. Jednalo se o zhruba hodinový monolog, kdy jsem mimo jiné řekl i o kauze zemřelého pacienta.
Je to velmi závažné obvinění, do jisté míry děsivé. Chci prokázat, že je to pravdivě obvinění. Já jsem ale nechtěl vyvolat skandál a skandalizovat nemocnici. Chtěl jsem, aby vědomé, opakované pochybení bylo objektivně vyšetřené a byly vyvozeny příslušné důsledky. Mým motivem v žádném případě nebyla nějaká msta. Já jsem neměl žádný důvod se někomu mstít.
Tvrzení o mstě kvůli neprodloužené smlouvě jsou lživá. Koncem března jsem ještě normálně pracoval v LDN. Navíc mi pak ještě byla smlouva o měsíc prodloužena. Předpokládal jsem, že mi ji neprodlouží, protože na takovém oddělení už jsem nechtěl být.
Prohlášení, že jsem pracoval pod dozorem jiného lékaře, je lživé. Pracoval jsem sám a nikdy mi nevytýkali chyby.

close zoom_in Ladislav Řípa

Jedná se o účelovou manipulaci s fakty, které jsou překrucovány. Jsme přesvědčeni o tom, že žádné chyby v postupech medicínských nenastaly a pokud nějaké nastaly, tak jen formálního rázu, které jsme napravili. Přijali jsme příslušná opatření. Udělali jsme profesní schůzi se zaměstnanci. Hlavní sestra dohlíží na vedení ošetřovatelské dokumentace u zdravotních sester a lékařský náměstek dohlíží na vedení zdravotnické dokumentace lékaři.
Domníváme se, že důvod pomluv pana doktora Zlámala je v tom, že jsme ho vloni zaměstnali. Tehdy nebyl v žádném zaměstnaneckém poměru a ani neměl vlastní praxi, která mu byla zrušena Středočeským krajem.
Tehdy jsme ho zaměstnali, protože jsme potřebovali lékaře. Jeho ošetřující lékař nám dal zprávu, že pan Zlámal je schopen pracovat jako lékař, byť pod částečným dohledem. Z počátku nebyl s panem doktorem problém. Později se samozřejmě problémy objevovaly. Primářka LDN uvedla, že na sebe nechce vzít odpovědnost, že by pan Zlámal mohl plnohodnotně pracovat samostatně. Proto jsme mu neprodloužili smlouvu. Proto spekulejeme, že motivem může být tato výpověď.