Dlouhotrvající kauza okolo mladoboleslavské 2. základní školy má zřejmě své rozuzlení. Rada města na svém zasedání minulý týden schválila odvolání tamního ředitele Romana Krále, které vstoupilo v platnost minulý pátek. Stalo se tak na doporučení školské rady 2. základní školy, která při hlasování ředitele v poměru 5:1 navrhla odvolat. Situaci již dlouhodobě předcházely nejrůznější spory, které měly mít za důsledek odchod řady učitelů i úbytek žáků.

"Atmosféra jak mezi vedením školy a rodiči žáků, tak v učitelském sboru nebyla dobrá. Myslím si, že návrh školské rady i celková panující situace nás k tomuto kroku opravňuje," uvádí primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. "I mediální obraz školy, což je záležitost, kterou by měl mít ředitel ve své kompetenci, se poměrně zhoršil, v důsledku čehož se do první třídy letos přihlásilo méně žáků, než je obvyklé," vysvětlil Nwelati. Do doby, než bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele, nahradí Krále v jeho funkci bývalá ředitelka Hana Macková.

"Pan Král je bohužel manažersky nekompetentní a já nevěřím tomu, že by byl školu schopen nadále řídit," říká jeden z rodičů, který si nepřál být jmenován. "Ze školy odešlo za dva roky 33 pedagogů. Ředitel neuměl komunikovat ani s pedagogickým sborem, ani s rodiči, což nepochybně vedlo ke zhoršení vzájemných vztahů a poškodilo to obraz školy v očích veřejnosti," tvrdí.

Ředitel Král se proti kroku rady i kritice některých rodičů vymezuje a podotýká, že není pravdou, že by citovaný názor byl majoritní, a že výtky jsou nedostatečně podložené. "Mé odvolání považuji za nepodložené a účelové," říká.

"Zřizovatel (školy, tedy město Mladá Boleslav, pozn. red.) nemá ponětí o tom, jaká je skutečná situace na Dvojce. Jaký je většinový pohled rodičů a učitelů na směřování Dvojky. Čerpá z opakujících se podnětů a stížností malé skupiny vlivných rodičů napojených na některé bývalé nebo i současné učitele. Nevyužil mou nabídku, aby mé kroky po třech letech působení "zkontroloval" nezávislý audit. Ignoruje výsledky inspekce, které žádnou kritiku nepotvrzují," vysvětluje Král.

Zároveň popírá, že by počty žáků klesly, letos jich je prý více, než vloni. Problémem je podle něj neschopnost zřizovatele zformulovat očekávání, jak má škola vypadat, a využít objektivní nástroje ke sledování práce škol. Současné rozhodnutí rady města se tak podle Romana Krále řídí pouze dojmy a názory několika nespokojených rodičů a učitelů.

K názorovým střetům docházelo i ohledně nových aktivit, které začal bývalý ředitel na škole zavádět. Konverzace s rodilým mluvčím, partnerská škola v Dieburgu, jazykové skupiny, cambridgské zkoušky, žákovské tandemy, žákovský parlament, třídnické hodiny, klub  Dvojka, absolventské práce, školní časopis, portfolia, srovnávací testy, adaptační pobyty, to jsou jen některé z novinek, s nimiž Král původně uspěl v konkurzu a za něž skutečně zprvu sklízel uznání. Skepticismus a neochota se na nové koncepci podílet, prý skutečně k odchodu některých učitelů přispěla. I nedůvěru některých rodičů Král nezastírá.

Že se nová koncepce vždy s ovacemi nesetkala, potvrzuje i názor výše zmíněného rodiče.

"Navrhované nové metody nebyly podle mne dostatečně vysvětlené a špatně zkomunikované. Vůbec se nedalo předvídat, nakolik budou fungovat a jejich přínos zřejmě není takový, jak bylo slíbeno," řekl.

Podle ředitele se nicméně nová koncepce ani nestihla pořádně rozjet.

"Odborníci Vám řeknou, že 3, 4 roky na nastartování společného myšlení většího společenství nestačí. Na to je třeba spíše celý docházkový cyklus. Ne nadarmo je funkční období ředitele šestileté," říká Král. "Ve své koncepci jsem nabízel věci, které se na papíře líbily, ale až potud, pokud by se udělaly tak nějak samy. Ono je ale něco jiného školu provozovat a něco jiného ji vést a rozvíjet. To se pak musíme domlouvat, přizpůsobit, respektovat… Přesto přese všechno byly pro mne tyto téměř čtyři roky velikou životní zkušeností, za kterou děkuji. Děkuji všem rodičům, se kterými jsem se mohl setkat, ať už se mnou měli společnou řeč, nebo ne," uzavírá.

Nakolik bylo odvolání ředitele Krále oprávněné, nakolik se mu své plány podařilo splnit či nikoliv a zdali jej "přežijí", stejně jako jaký bude další osud "Dvojky", tedy zřejmě ukáže až příští školní rok.