Možná si vzpomenete na případ gaunerů, kteří v neděli vykradli dům v Kalefově ulici. Jejich cestu z místa činu sledoval operátor kamerového systému a kriminální policii tak poskytl důkazní materiál. Tato událost byla jednou ze zhruba dvaceti tisíc dalších, jež během roku kamery zachytí.

Jen pro pořádek, městská policie ročně řeší průměrně 70 tisíc událostí, podíl kamerového systému je tak nezanedbatelný. Když se objevila možnost seznámit se s jeho fungováním, neváhali jsme.

V současnosti disponuje městská policie 42 kamerovými body rozmístěnými tak, aby pokryly většinu veřejného prostoru ulice, parky, náměstí nebo parkoviště.

„Kamerový systém funguje ve městě od roku 1994. V loňském roce a počátkem roku letošního prošel zásadní technickou renovací. Ještě před půl rokem tu byly čtyři desítky starých televizí. Dnes už je obraz mnohem kvalitnější a kvalitnější jsou i možnosti zálohování dat," uvedl zástupce ředitele městské policie Ondřej Kubala.

Jak to tedy v praxi funguje?

Operátor má službu společně s operačním důstojníkem. První kontroluje obrazovky, druhý přijímá telefonická oznámení občanů a je operátorem v případě zpozorování trestného činu či přestupku osloven a rozhoduje o způsobu zákroku.

„Ráno se zaměřujeme především na přechody a dohlížíme na silniční provoz. V průběhu dne záběr kamer upravujeme podle denního rytmu. Odpoledne se tak zaměřujeme například na parkoviště," uvádí operátor, který při našem rozhovoru nespouští oči z monitorů na déle než pár vteřin.

V průběhu dvanáctihodinové směny však prý nedochází jen ke kontrole trestné činnosti. Operátor rovněž hledá případné závady dohlíží na veřejné osvětlení, odpadky a další věci. Během chvíle, kdy spolu hovoříme, objevuje díru v chodníku. Podle druhu závady následně vybízí příslušné firmy ke zjednání náhrady.

Operátoři jsou pochopitelně vázáni mlčenlivostí. Během dne toho vidí víc než dost. Má-li však někdo obavu z toho, že jej pozorují nejen na ulicích, ale také doma, plete se.

„Některá místa jsou záměrně zcela vystínovaná. Nahlížet do domů a bytů není možné. Úkolem kamerového systému není sledovat lidi v pyžamu, když si jdou ve čtyři hodiny v noci vařit kávu. Jeho cílem je dohled nad veřejným pořádkem. Navíc vše, na co se operátor dívá, je zaznamenáno," vyvracuje Kubala podezření, že by kamery mohly narušovat soukromí lidí.

Využívám příležitost k tomu, abych se zeptal na stanovisko k výtkám občanů, že strážníci také kvůli kamerovému systému už tolik, jak se říká, nešlapou chodník.

„Občané hlídku jistě vidí rádi. Má to psychologický dopad. Pravdou však je, že jakmile strážníci zajdou za roh, trestná činnost v místě, kudy prošli, pokračuje. Motorizovaná hlídka má v tomto ohledu daleko větší operativní schopnosti a zkontroluje větší plochu. Oboje má svá pozitiva a negativa," odpovídá Ondřej Kubala.

Díky nedávné investici města a příspěvku společnosti Škoda nebude v nejbližší budoucnosti potřeba systém výrazněji renovovat. Mějte tedy raději na paměti, že jsme pod nepřetržitým dohledem.