Vedení města se nakonec přiklonilo k myšlence vytvořit v Horních Stakorých zázemí pro nejmenší školáky, což pomůže řešit docházející kapacitu kosmonoské školy.

Podle informací z matriky by měly v září 2017 nastoupit základní školní docházku tři třídy prvňáků. Dvě najdou zázemí ve Stakorách, jedna v Kosmonosích. Přesné počty však odhalí teprve zápis. Jak se ale podaří děti rozdělit, to teprve rozhodnou jednání s rodiči

„Může nastat situace, že všechny děti budou chtít do Stakor, protože z pedagogického hlediska jsou tam i podle odborníků ideální podmínky. Pokud se nám ovšem nepodaří všechny tři třídy naplnit samovolně, budeme muset o umístění dětí losovat pod dohledem notáře," komentuje stuaci, která může nastat, starosta Jiří Müller.

Město se však musí připravit i na opačnou alternativu. Například Ota Hlaváč by sého potomka do Stakor posílat nechtěl: "Tato varianta by mi vadila, a to nejen z případných organizačních a dopravních důvodů, ale také kvůli zvykání. Když si má dítě zvyknou na školu, myslím, že je lépe, aby si zvyklo rovnou v první třídě a nemuselo být v třídě druhé opakovaně stresováno novým prostředím a provozem. Pokud vedení školy řeší prostorové omezení, myslím si, že by bylo vhodné určit provoz v odloučené škole pro vyšší ročníky např. 6. třídu."

Město už nyní jedná jak s dopravci, tak se Středočeským krajem, aby zajistilo návaznost veřejné dopravy na školní vyučování i družinu.

Zatímco stakorská škola nabízí řadu pozitiv její technické vybavení předčí mnohé městské školy, disponuje moderním hřištěm, díky rodinnému prostředí nabízí plynulejší přechod ze školky do školy některým rodičům se jistě dojíždění dětí líbit nebude. Tím spíš v případě, pokud druhé dítě budou mít na škole v Kosmonosích.

Přestože slučování stakorské i kosmonoské školy už administrativně probíhá, část obyvatel Horních Stakor se s malotřídní školou s více než devadesátiletou tradicí nechce rozloučit. Obávají se, že po několika letech výše nastíněného provozu se škola stejně uzavře a její budova získá jiné využití.

„Jsme roztrpčeni. Ve čtvrtek 10. listopadu máme opět schůzi osadního výboru, na kterou jsme pozvali rodiče, abychom zjistili, zda máme jejich podporu. Od 17.30 hodin budeme ve stakorské hasičárně řešit, jakým způsobem malotřídní vyučování v obci zachránit a zda je to vůbec ještě reálné," poznamenává P. Švestková, členka osadního výboru.

Město Kosmonosy situaci řeší jak s osadním výborem, tak s rodiči již od léta. Pro rodiče předškolních dětí ve Stakorách rovněž připravuje den otevřených dveří, který bude předcházet zápisu.