Ředitel městské policie Kypta Tomáš sdělil, že preventisté MP Mladá Boleslav přítomné seznámili s bezpečným chováním na ulici a v dopravě. „Ale také v online prostředí, například při nákupech. Dále je seznámili s veškerou prevencí před podvodným jednáním,“ zdůraznil.

| Video: Youtube

Na závěr povídání policisté posluchače také naučili používat mobilní aplikaci Záchranka. „Je nejen pro seniory,“ připomněl Kypta, že aplikace může pomoci v těžkých chvílích komukoli. 

Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání záchranné služby. Při podržení tlačítka v aplikaci a uplynutí pěti vteřin pro možnost zrušení volání aplikace propojí volajícího s linkou 155.

| Video: Youtube

Nabízí však i další funkce včetně možnosti komunikace s linkou 155 pro ty, kteří nemohou v daný moment přímo hovořit.