Jedním z nejzajímavějších projektů spojených s oslavou panovníka, jehož Češi láskyplně titulují Otec vlasti, byla rekonstrukce jeho korunovace v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Unikátní projekt připravili historikové z Ústavu dějin umění Akademie věd v čele s vedoucím Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK Jiřím Kuthanem. Připravili ceremoniál, jenž vycházel z rukopisu Řádu korunovace českého krále, který právě budoucí panovník v souvislosti s korunovací napsal, a diváci, kteří sledovali přenos na internetu, v televizi nebo na velkoplošných obrazovkách před Pražským hradem, se tak mohli přenést v čase a být svědky události, které tehdy hýbaly Prahou. Událost, jež se odehrála 2. září 1347, se opakovala tentýž den po 659 letech. Tentokrát se však v rolích církevních hodnostářů i samotného Karla IV. představili herci. V roli Arnošta z Pardubic, pražského arcibiskupa, který vložil tehdy třicetiletému Lucemburkovi na hlavu zbrusu novou Svatováclavskou korunu, se představil boleslavský rodák Jiří Bartoš Šturc, historik umění, herec a skladatel Jiří Bartoš Šturc.

Skutečný ceremoniál vyžadoval od všech aktérů značné přípravy, aby byl průběh hladký. Prošel jste také něčím podobným?
Rekonstrukce bezmála dvouhodinového obřadu královské korunovace vycházela z korunovačního řádu, sepsaného nejpravděpodobněji samotným Karlem. Obsahuje bezmála třicet jednotlivých částí, bez řádné přípravy by to tedy nebylo absolutně možné realizovat. Pravdou je, že vlivem okolností jsem osobně na suverénně nejtěžší roli pořadu měl jediný den a jednu spíše technickou zkoušku těsně před začátkem, což věru není mnoho. Na trému však nebyl absolutně čas.

Jak jste se k roli dostal?
Akce byla sice pojata velmi okázale a detailně propracována jako společný projekt Karlovy Univerzity a Arcibiskupství pražského, při obsazování herců však zřejmě došlo poněkud k podcenění skutečnosti, že některé postavy jsou přeci jen více exponovány, a tak se obsazení té nejsložitější role, arcibiskupa Arnošta z Pardubic, bohužel nedělo s dostatečným předstihem. Úkol následně odmítlo několik protagonistů, nota bene, se také nejednalo o klasickou hereckou roli, ale o historickou rekonstrukci. Bylo zapotřebí urychleně někoho najít, nepovědět mu pro jistotu vše o komplikovanosti úlohy, aby se moc nevyděsil, a hodit ho do vody. Volba padla na mě, pro spojení zpěvák – herec – historik, s domněnkou, že bych se mohl přece jen lépe orientovat v reáliích vrcholně středověkého obřadu. Byl jsem „lapen" a nebylo cesty zpět.

Rekonstrukce korunovace Karla IV.Zdroj: Archiv J. B. Šturce

Co bylo úkolem arcibiskupa při korunovaci, co jste měl tedy na starost?
Arcibiskup například světí klenoty, několikráte žehná krále i královnu, pomazává je na čele, hrudi, zádech, je součástí obřadného odívání královského pluviálu, dalmatiky, hermelínu, nasazuje prsten, náramky, opasek, předává meč, žezlo, jablko a nakonec i korunu. Obdobný, byť o něco kratší je pak ještě proces korunovace královny. Jeho úkolem je rovněž řada promluv v latině a staročeštině i liturgický zpěv.

Jaký byl z vašeho pohledu nejsilnější okamžik celé korunovace?
Sám akt korunovace. Je jasné, že na ono dosednutí koruny čekali v naplněné katedrále všichni. Ona chvíle, kdy jsem tu krásnou dokonalou repliku Svatováclavské koruny uchopil do rukou (v rukavicích samozřejmě) a pomalu jí vkládal králi na hlavu v těch svatovítských kulisách pozorován více jak tisíci páry očí v katedrále, u velkoplošné projekce na Hradčanském náměstí i u televizních obrazovek TV Noe, ten okamžik byl, jako když pozorujete západ slunce někde u moře a kotouč se dotkne horizontu a mořské hladiny a vy máte pocit, že to zasyčelo… V ten moment se rozezvučela nekonečná kanonáda fotospouští…

Můžete prozradit ze zákulisí nějakou zajímavost? Něco, co třeba vědí jenom aktéři?
Když bylo těsně před obřadem a já si maloval scénáře hrůzy a pokoušel se maximálně soustředit, přistoupil ke mně kamarád, který mě do celé akce svým doporučením lidově řečeno „navezl", a se smíškovským úsměvem mi předával dárek – na balíčku nervového čaje byl nápis „k Tvé kněžské primici". (smích)

Otázka na závěr. Je na internetu dostupný záznam?
Ano, je k nalezení na youtube.com.