Velké změny v městské hromadé dopravě chystá Dopravní podnik Mladá Boleslav. Po městě budou jezdit úplně nové linky a rovněž je počítáno i s linkou, která bude určena výhradně školákům.

Jak základní návrh nového projektu vypadá? Vycházet se bude ze tří základních linek, které budou obsluhovat střed města, propojovat budou severní část města s oblastmi Jičínské ulice a tamních obchodních domů, historickou část města, oblast Hejtmánky a Dubců.

„Linky budou jezdit ve čtvrthodinových intervalech, takže člověk, který přijde na zastávku, bude mít jistotu, že každou čtvrthodinu pojede autobus,“ uvedl Zdeněk Ulman z Dopravního podniku Mladá Boleslav.

Na tyto tři linky by mělo navazovat sedm linek, které budou jezdit i do příměstských částí. Obslužnost se dotkne i okolních obcí. O spolupráci s nimi se nyní jedná. „Bude záležet na tom, jestli dotyčné obce budou ochotné se na projektu finančně podílet,“ řekl Ulman.

V těchto oblastech je počítáno s delším časovým intervalem mezi jednotlivými spoji. V době dopravní špičky by to byla půlhodiny, mimo špičky pak hodina.

Nový systém má usnadnit obyvatelům města cestování, ale také to, že si nebudou muset pamatovat jednotlivé jízdní řády a intervaly mezi spoji budou výrazně kratší. Označení autobusů na nových trasách je zatím předmětem jednání.

Všechny tři páteřní linky se mají podle návrhu překrývat na pěti místech. Jsou jimi Balt, Havlíčkova, Pod Nemocnici, U Sportu a Náměstí Republiky. Zde budou moci cestující využít možnost přestupů mezi všemi třemi trasami. Na dalších místech se překryjí alespoň dvě trasy.

V návrhu se počítá i se speciálními školními linkami. V nich by cestovali právě jen školáci. Uvažuje se, že tyto linky budou kvůli bezpečnosti bez přestupů.
Speciální školní linky však zpočátku pěkně zamotají hlavu řidičům, kteří si budou muset zvyknout na dopravní předpis. V momentě, kdy řádně označený autobus školní linky zastaví na zastávce, nebude možné ho předjet a řidiči si budou muset za autobusem počkat. „Předpisem se zvýší bezpečnost dětí a hned od zavedení školní linky se bude porušení předpisu tvrdě postihovat,“ tvrdí Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi.

Do budoucna radnice uvažuje se zvýšením počtu linek jak pro „normální“ cestující, tak pro školáky.

Při dalším navyšování počtu linek bude nutné navýšit i počet autobusů a také zvýšit počet obsluhujícího personálu.

Hovoří se o tom, že by zavedení nového systému mohlo být uvedeno do praxe už 16. září. Vzhledem k mnoha uzavírkám ve městě a k nutnosti doladění projektu však připadá reálnější termín 1. listopad 2008.

V momentě, kdy bude systém kompletní, Dopravní podnik Mladá Boleslav ve spolupráci s městem zahájí masivní informační kampaně včetně roznosu letáčků do každé domácnosti.

Prozatimní návrh sítě Městské autobusové dopravy v Mladé Boleslavi