A protože je duben, kdy jeřábi začínají na svět přivádět mláďata, starají se o zmenšení rizika při hnízdění také ochranáři.

Členové bukovinské základní organizace proto informují obyvatele Žďáru a okolních osad, tedy Břehů, Doubravy, Příhraz, Skokov a Žehrova, aby od 20. dubna do 30. června nevstupovali do luk

a polí v bezprostřední blízkosti zadní části rybníka Žabakor. Vyhnout byste se měli přesně loukám a polím po obou stranách toku Žehrovky pod silnicí a také polím jižně od rákosin.

Pokud ale do této lokality už potřebujete jít, pak ochránci přírody všechny žádají, aby lidé omezili vstup na dobu nezbytně nutnou. Toto opatření se týká zejména těch, kteří sem půjdou venčit své psy.

Ti by měli být připnuti na vodítku, aby nemohli nekontrolovaně utéct a nedošlo tak k úhynu mláďat.

Rybník Žabakor byl pravděpodobně založen v 16. století a od té doby byl využíván převážně k chovu ryb. Už více než sto let je ale v hledáčku hlavně ornitologů, kteří pravidelně sledují, jak si zde vede ptactvo při hnízdění.

Dokumenty odborníků hovoří o tom, že se tu může vyskytovat až 183 druhů ptáků a zhruba polovina jich kolem rybníků Žabakor a Oběšenec na úpatí Příhrazských skal může hnízdit.

Před osmnácti lety byla lokalita vyhlášena chráněnou přírodní rezervací, kde by se měly zachovat mokřady i původní flora a fauna.