Přestože deváťáci budou skládat testy na střední školy až za necelé tři měsíce, tedy 15. dubna, už teď je téma hojně přetřásané. Marcel Chládek, ministr školství a tělovýchovy, chce od příštího roku zavést povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

A proč? Jedním z důvodů je například stále se snižující úroveň žáků a studentů středních škol s maturitou. Proto v dubnu startuje pilotní projekt, který by měl ukázat, jak tento způsob testování bude fungovat v praxi.

Jak už to bývá, mezi řediteli škol i studenty, má projekt své příznivce, ale také odpůrce. Zastánkyní je patnáctiletá Anna, která v Mladé Boleslavi navštěvuje Základní školu na Komenského náměstí: „Jsem určitě pro, aby se na střední školy konaly přijímací zkoušky. I sami žáci si mohou vyzkoušet, jak jsou připravení na budoucí studium. Pokud je ale škola vezme jen na základě studijního průměru, mohou mít v prvním ročníku řadu problémů," vysvětlila deváťačka Anna.

Aby ale přijímací zkoušky přinesly školám, potažmo studentům, výsledky, měly by testy přihlédnout k jejich zaměření. „Na gymnáziu studenti potřebují znát jiné předměty než například na průmyslové či zdravotnické škole, kde se hledí spíš na odborné znalosti. To by se mělo zohlednit," myslí si.

Podobného názoru je také Kateřina Karnová, ředitelka Základní školy v Dolním Bousově. Podle ní není možné při přijímacím řízení znevýhodnit budoucí studenty, kterým sice příliš nejde matematika, ale zato mají znalosti v oblasti společenských věd.

Hlásí se většina středních škol

Přesto se k pilotnímu projektu přihlásila většina středních škol z celé republiky. V jeho seznamu najdeme i ty z Mladé Boleslavi.

„Chápeme nutnost vyzkoušet si logistické a organizační aspekty celého procesu a získat zkušenosti, které mohou celou koncepci posunout o kus dál. Důležité je, že se do pilotního ověřování připojila naprostá většina středních škol. Ta, která by to neudělala, by bezesporu byla ve výhodě, co se týká zájmu uchazečů," zdůvodnil Martin Kubát, ředitel Střední průmyslové školy Mladá Boleslav, proč se této možnosti chopili.

Myslí si ale, že by nové přijímací testy měly smysl, kdyby nebyl výrazný přebytek studijních míst na středních školách nad počtem uchazečů a základní školy měly jednotný vzdělávací program.

„Nechápu, proč by se měly zavádět jednotné testy v situaci, kdy má každá základní škola vytvořený vlastní vzdělávací program. Už tak bývá problém sjednotit znalosti žáků, kteří k nám přijdou z různých základních škol, a dovést je během čtyř let k jednotné maturitní zkoušce," řekl dále Martin Kubát.

Rovněž by bylo podle něj vhodné rozumně a optimálně, samozřejmě s ohledem na potřeby společnosti, potažmo konkrétního regionu, nastavit síť středních škol a oborů. „Nezbytná je také nová koncepce financování škol," upozorňuje ředitel mladoboleslavské průmyslovky na body, které by se měly řešit.

Pilotní přijímací zkoušky na střední školy bude vyhodnocovat CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) jako jejich zadavatel. Až se testy zavedou na středních školách povinně, bude tento krok na učitelích. CERMAT ale stanoví minimální hranici úspěšnosti pro uchazeče přijímané do maturitních oborů.

„Podle mého soudu to bude zcela zásadní a klíčová věc, protože toto číslo ovlivní bytí a nebytí většiny středních škol. Ovšem optimální nastavení této hranice bude velmi obtížné, vezmeme-li v úvahu rozdílnou úroveň základních škol a zejména rozdílnou a neustále se měnící úroveň znalostí jejich žáků," dodal Martin Kubát, ředitel boleslavské průmyslové školy.

V příštím roce by do oborů v tomto zařízení mohlo nastoupit 150 studentů. Největší důraz při přijímacích řízení kladou nejen na znalosti českého a cizího jazyka, ale také matematiky a fyziky.

Ministr školství Marcel Chládek by v budoucnu rád zavedl také elektronickou podobu testování. To však vyžaduje vznik podrobné databáze základních a středních škol, kde se najdou nejen údaje o počtu uchazečů, kteří mají zájem studovat na středních školách, ale také počet volných míst.

Jednodušší, rychlejší

„Pokud by se to povedlo, byl by to úspěch. Proces přijímání na střední školy by byl výrazně jednodušší, přehlednější a rychlejší, což by uvítali především budoucí studenti." konstatoval Martin Kubát.

Tímto způsobem by se snadno a rychle získávala také statistická data pro další plánování a řízení školství, potažmo pro jeho financování. „A snad by ubylo i nadměrné administrativy, se kterou se nyní potýkáme a která neustále bobtná a narůstá," doufá ředitel průmyslové školy.

S tímto názorem souhlasí také Zdeňka Kačírková, zástupkyně ředitelky střední zdravotnické školy, která se do pilotáže přijímacích zkoušek také zapojila.

Podle ní by ředitelé měli znát výsledky centrálně vyhodnocených testů do 20. dubna. „Ty pak budou přenositelné ze školy na školu. Zpětnou vazbu o úspěšnosti svých žáků by poté mohly získat i základní školy," poukazuje Zdeňka Kačírková a jedním dechem dodává, že chápe motivaci ministerstva školství. Avšak škola chce zohlednit i jiná kritéria. „Zajímá nás prospěch na základní škole i v profilových předmětech a zájem o obor studia, například práce ve zdravotnickém kroužku či účast na soutěžích v poskytování první pomoci," vyjmenovala.