ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Obával jsem se, že se nám tady budou povalovat jednorázové použité roušky, nebo že je někdo vyhrabe z popelnice, tak jsme udělali sběrná místa, která se dvakrát denně vybírají. V igelitovém pytli je pak uložíme a budeme čekat, co se s nimi má dělat,“ popsal starosta Karel Bendl, který narazil na to, že ani lékaři nevyhazují použité ústenky do běžného odpadu.

„Jakmile máme biologický opad tak jej uchováváme v červených pytlích v oddělené lednici, aby to nebylo v teple a nemnožily se tam bakterie. Pytle se váží, opatří razítkem, podepíše se předávací protokol a předává firmě, která odpad likviduje,“ popsala pediatrička Lenka Kvapilová z Mladé Boleslavi. Postup stanovený ministerstvem přitom nabádá roušky normálně vyhodit, je tedy otázkou, jestli časem někdo přijde s variantou řešení pro obce a města, která měla podobný nápad jako Benátky. Ty totiž rozhodně nebudou jediné, kdo se s materiálem popral uvedeným způsobem. Jen na Mladoboleslavsku bude do budoucna o podobném systému uvažovat také kupříkladu Mladá Boleslav.

Kromě sběru použitých Benátky vymyslely i systém na výběr a rozdělování roušek, které v domácích podmínkách připravují místní dobrovolnice. Jako má město speciální popelnice na kontaminovaný materiál, zavedlo také sběrná místa na roušky nové. Odtud potom putují do městské prádelny, kde je řádně vyvaří, vyžehlí a připraví do pytlíčků, aby následně roušky putovaly do třech místních lékáren, kde je zaměstnanci přerozdělují nejprve potřebným a potom široké veřejnosti tak, aby se dostalo časem na každého.

Kromě toho Benátky vymyslely systém na rozdělování roušek, které v domácích podmínkách připravují místní dobrovolnice. Jako má město speciální popelnice na kontaminovaný materiál, zavedlo také sběrná místa na roušky nové. Odtud potom putují do městské prádelny, kde je řádně vyvaří, vyžehlí a připraví do pytlíčků, aby byly následně roušky doručeny do třech místních lékáren. Tam je zaměstnanci přerozdělují nejprve potřebným a potom široké veřejnosti, A to tak, aby se dostalo časem na každého.

„Otázkou je, jak je rouška funkční, má-li ji někdo na obličeji třetí den. Pak nevím, zda plní svoji úlohu,“ upozornil starosta Bendl na to, aby lidé také nezapomínali na nutnost čištění roušek, a to vyvářením ve vodě nebo v páře.

Seznam sběrných míst:
1. 17. listopad – kontejnery u internátu
2. Kbel – kontejnerové sání
3. Mladská – kontejnery u benzinky
4. Platanová – kontejnery u Billy
5. Obodř – kontejnery proluka
6. Husovo náměstí – u Kafemlejnku
7. Křižovatka Žižkova – Dražická
8. Dražice – kontejnery u mostu

 

Koronavirus v Česku