„Města a vesnice definují projekty, na které by měly být peníze automobilky použity,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška a doplnil, že se poté podle transparentních pravidel rozhodne, které projekty získají podporu a budou realizovány. „Na schůzku navázalo další důležité jednání s krajskými radními, které vycházelo z našeho setkání a premiérem,“ připomněl Bouška.

Zástupci Mladé Boleslavi vysvětlili, že ve městě žije ve skutečnosti mnohem více obyvatel, než je tam hlášeno k trvalému pobytu.

„A na těchto několika tisících lidech navíc, o které se jako město musíme starat, přicházíme na daních o značné částky,“ řekl náměstek. Zároveň vyvrátil všeobecně rozšířenou představu, že Mladá Boleslav má díky sídlu automobilky Škoda Auto mimořádné zdroje příjmů z jejich daní.

„Ono to tak úplně není. Škodovka zaplatí daně, a ty se potom rozprostřou do celé republiky podle pravidel rozpočtového určení daní. Ta pravidla jsou obecně stejná pro Mladou Boleslav jako třeba pro Hodonín,“ konstatoval Bouška. Podle něho je zátěž způsobená činností automobilky v Mladé Boleslavi a okolí enormní. 

Mezi témata, která zástupci města na jednáních řešili, patří podle Boušky například potřeba zvýšení počtů hasičů v Boleslavi. Jejich počet sice odpovídá zvyklostem měst s počtem obyvatel pod 50 tisíc lidí, ale ve skutečnosti se tam pohybuje podstatně více lidí. A tomu by měl odpovídat i vyšší počet hasičů.

Škoda Auto plánuje přijmout do Boleslavi přes tři tisíce nových pracovníků. „S tím souvisí i nutnost investovat do projektů v oblasti bydlení, dopravní infrastruktury, bezpečnosti, sociální oblasti, vzdělávání, i například trávení volného času,“ dodal náměstek Bouška.

Už dnes je Boleslav přetížená jak osobní, tak automobilovou dopravou, a musí řešit mnoho problémů, souvisejících například s pobytem několika tisíc zahraničních dělníků ve městě.

Řešení všech problémů a podpora příslušných projektů bude nyní předmětem dalších jednání nejen mezi zástupci automobilky, měst a obcí, ale i ve spolupráci s krajem, ministerstvy i dalšími institucemi.