Zajímavý experiment v rámci utlumení veřejného osvětlení spustili v Bakově nad Jizerou. Od prvního únorového víkendu svítí za tmy ve vybraných ulicích pouze každá druhá pouliční lampa. Usnesli se na tom místní radní a týká se to zatím osmi ulic. Svícení každou druhou lampou se však má postupně rozšířit do celého města. „Stejný modul bude postupně nastaven na území celého města vyjma páteřních

Samotné omezení veřejného osvětlení je už druhou fází energetických úspor ve městě. Tou první bylo před koncem loňského roku vypnutí nasvícení památek, zhasnutí osvětlení ve Volnočasovém areálu a byla omezena instalace vánoční světelné výzdoby.

Výměna svítidel

Kombinací několika metod chtějí ušetřit také v Kosmonosích. Jedním z prvků je aktuální namontování regulátorů na jednotlivých rozvaděčích, kterých je ve městě sedmnáct. Tyto regulátory mají automaticky upravovat nastavený čas rozsvěcení a zhasínání lamp podle astronomického kalendáře. „Současně s tím probíhá kontrola a zapojení jednotlivých fází tak, aby byla umožněna regulace veřejného osvětlení po jednotlivých fázích,“ řekl místostarosta Ladislav Řípa.

komunikací,“ vysvětlila starostka Jana Blechová na stránkách města.

Dalším úsporným prvkem je výměna dosavadních sodíkových svítidel za šetrnější LED variantu. „Zatímco jedno sodíkové má výkon 70 kilowatt, tak LED svítidlo pouze 26 kilowatt. Na místech, kde k výměně došlo, bude tedy úspora téměř dvoutřetinová,“ vysvětlil místostarosta.

Kombinovaný systém

A podobně jako v Bakově chtějí také zde přistoupit k redukci osvětlení. Jednak snížením intenzity a jednak tím, že také bude svítit v některých lokalitách jen například každá druhá lampa. Půjde o kombinovaný systém, který se teprve začíná zkoušet. „Omezení se budou týkat pouze rozmezí od 23 do 4 hodin. Tedy ti, kdo chodí do práce v běžnou dobu, žádnou změnu nezaznamenají,“ doplnil Řípa. Zavádění systému bude postupné v horizontu příštích dvou let.

Svítíme kvůli bezpečnosti

Naopak žádná omezení ohledně veřejného osvětlení nejsou na pořadu dne v Mladé Boleslavi. „Na prvním místě je u nás bezpečnost lidí. Z tohoto důvodu se v současné době omezovat veřejné osvětlení nechystáme,“ řekla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Město kvůli úsporám omezilo nedávnou vánoční výzdobu, respektive její nasvícení v části města. Vánoční výzdoba svítila po celou dobu adventu pouze v centru města a parku Na Výstavišti. V dalších částech byla rozsvícena až dva týdny před vánočními svátky.