Význačnými členy evangelického sboru v Kovanci byli na sklonku 18. století příslušníci rodu Gregorových. Říká se, že šlo možná o exulanty, kteří se vrátili z českobratrské osady v Polsku. S muži a ženami tohoto jména se však můžeme při bádání v archivech setkat také v Benátkách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Bezně, Doubravičce, Vinci a dalších vesnicích v okolí. Jejich setkání na sobotu 20. září připravuje senátor Jaromír Jermář.

„Zváni jsou všichni nositelé tohoto jména a jejich potomci již s jiným příjmením. Po vzájemných příbuzenských vztazích budeme pátrat v průběhu setkání," vysvětluje Jermář.

První setkání rodu Gregorových proběhlo už před lety, v roce 1997. Tehdy se podařilo sestavit skutečně mohutný rodokmen a prokázat mnohá příbuzenství. Jak ale organizátor přiznává, současnou generaci se mu úplně podchytit nepodařilo napravit by to chtěl právě společným setkáním v restauraci Jizera v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou.

Úplně prvním dosud zjištěným příslušníkem rodu byl Václav Gregor, který zemřel v Bezně u Mladé Boleslavi dne 12. března 1707. Prameny se zmiňují, že skonal v úctyhodném věku 80 let. Pravdou však je, že v tomto období se věk často neuváděl přesně, ve skutečnosti býval o několik let nižší. Každopádně se ale Václav Gregor narodil ještě za třicetileté války.

Jedním z jeho potomků byl Jiří Gregor. Právě jeho rodina byla jednou ze čtyř, které si postavily své usedlosti na místě vyhořelého panského dvora v osadě Klučky u Bezna. Půdu měli tito nájemci pronajatou od vrchnosti, se kterou se často dostávali do sporu.

Konflikt byl několikrát řešen i u krajského soudu v Mladé Boleslavi. Jiří Gregor byl hájit své zájmy i zájmy ostatních nájemců dokonce dvakrát ve Vídni, šlo tedy o člověka odhodlaného a nezdolného. O jeho cestě se zmiňuje kronika Sovínek.

Sobotní setkání se uskuteční v sále restaurace Jizera, jehož rozměry jsou dostatečné i pro velké akce. Znáte-li nositele příjmení Gregor, neváhejte a dejte jim vědět. Mohli by poznat řadu nových příbuzných i přátel a dozvědět se mnoho zajímavých informací o svých předcích.

Jaromír Jermář však upozorňuje, aby každý z účastníků zaslal na jeho e-mail jaromir.jermar@seznam.cz, případně přinesl osobně, údaje o sobě a svých nejbližších příbuzných rodičích, prarodičích, dětech, vnoučatech, sourozencích i jejich partnerech. Cennými údaji budou data narození, případně úmrtí, data sňatků a bydliště.

Rodokmen Gregorových si z Nové Vsi odveze každý účastník.

„Nezajímají nás pouze základní údaje. Pokud si někteří z účastníků ještě pamatují vyprávění svých rodičů či prarodičů o předcích z rodu Gregorových, rádi je uslyšíme," vzkazuje Jaromír Jermář.

Gregorovi, nenechte se přemlouvat, vždyť tato setkávání jsou jedním z nejkrásnějších důsledků genealogie. To letošní se uskuteční již tuto sobotu 20. září od 14 hodin v sále restaurace Jizera v Nové Vsi u Bakova nad Jizerou.