Boleslavský Blešák na Staroměstském náměstí má poměrně dlouhou tradici. O jak starou akci vlastně jde?
Blešáky mají historii dlouhou asi osm let. Vůbec první se konal pod podloubím u Zlaté kovadliny na Staroměstském náměstí a jeho iniciátorkami byly dámy ze Staroměstského zvonu. Později akci převzalo naše rádio to už se začaly Blešáky pořádat čtyřikrát do roka, v každém ročním období jednou. Ještě později jsme dali dohromady Sdružení přátel Starého města a vymysleli, že Blešák se bude od jara do Vánoc konat každý měsíc. Vloni jsme to poprvé vyzkoušeli a letos v tom pokračujeme Blešáky se konají každou druhou sobotu v měsíci kromě července.

Osobně jsem na Blešáku nikdy nebyl. Jak to probíhá?
Lidé přijdou a mohou si prodávat, co chtějí, a to bezplatně. Letos do toho navíc vstoupila ještě firma Compag, která dodává stany, lavice a stoly, tedy vlastně zázemí pro prodejce. Na celý rok máme od rady města náměstí bezplatně pronajaté (sami od prodejců jako organizátoři nic nechceme) a dokonce máme výjimku z vyhlášky omezující konzumaci alkoholu na veřejnosti.

Takže teoreticky nemusí být mezi stánkaři jen lidé, kteří se zbavují toho, co už jim doma překáží. Může přijet jakýkoliv prodavač a nabízet své zboží?
Může přijet kdokoliv. Samozřejmě vyzýváme k tomu, aby lidé prohrabali harampádí ve sklepích, v kůlnách a na půdách, ale jsou tací, kteří jezdí z Turnova nebo z Prahy a prodávají své zboží. Samozřejmě jsme zjišťovali, zda pro tyto případy existují nějaká omezení. Protože ale naše akce není komerční, jediným omezením je Živnostenský zákon. Ta akce je tedy do velké míry svobodná.

Míváš ty osobně na Blešáku svůj stánek?
Párkrát jsem ho už měl. Naposledy jsem prodával koloběžku, kolo po dětech nebo lyže.

A naopak, pořídil jsi něco zajímavého?
Jeden čas na Blešáky jezdil pán z České Lípy, který prodával staré mince, odznaky a další poctivou veteš. Jeho zboží jsem vždycky s chutí prozkoumal. Velmi v kurzu bývají také staré učební pomůcky nebo třeba zrušené fyzikální kabinety.

Budou-li mít čtenáři zájem postavit si na náměstí svůj stánek, co pro to musí udělat?
Přijít. Nikomu se hlásit nemusí. Jediné, co se snažíme korigovat, je parkování. Po vyložení zboží tak doporučujeme zajet do parkovacího domu. Zájemci nemusí mít obavu, kam zboží rozloží, pokud nemají stánek. Postačí jim deka. A navíc, jak už jsem říkal, v poslední době nám stánky dokonce půjčují. Tak na viděnou dnes na Staroměstském náměstí!