Ani po čtyřiadvaceti letech nenastane žádná velká změna. Zastupitelé si v Kulturně vzdělávacím centru Záložna odhlasovali stávajícího starostu Jaroslava Krále (ODS), který svou funkci obhajuje již od roku 1990. Žádná z dalších pěti stran nenavrhla jiného kandidáta.

„Slibuji, že se budeme chovat slušně, tak, jako jsme se chovali v minulých volebních období. Byl bych rád, kdyby v našem zastupitelstvu byla jako vždy vysoká úroveň politické kultury a aby všichni členové zastupitelstva přistupovali ke svým funkcím odpovědně," děkoval Jaroslav Král krátce před tím, než si opět převzal slavnostní řetěz.

Uctili památku

Nezapomněl ani na lékařku Květoslavu Cyrany (KSČM). Na posledním říjnovém zastupitelstvu ještě starého vedení města jí udělil čestné uznání. Týden po té ale zemřela. Její památku tak všichni noví zastupitelé uctili minutou ticha a povstáním.

Na radnici zůstane i místostarosta Pavel Štifter. Získal plnou podporu stejně jako Jaroslav Král.

Benátečtí museli podělit také sedm míst, které vznikly v radě města. Protože ODS komunální volby jednoznačně vyhrála, získala nejvíce postů. Celkem pět, pokud mezi ně počítáme i křeslo starosty a místostarosty. Demokratickou stranu bude dále reprezentovat Radek Dostál, Jiří Janda a Ludmila Doležalová, kteří s účastí na jednáních mají zkušenosti již z minulého období. Tedy, ODS do rady města postavila zaběhnutá jména.

ANO 2011 a ČSSD

Na zbylé dvě strany, ANO 2011, které v nové radě nahradilo TOP 09, a sociální demokracii zbylo po jednom místě. Za prvně jmenované uskupení se do užšího vedení města dostal Jiří Haspeklo, za ČSSD pak Milan Procházka. Ten vystřídal dosavadního Lukáše Nachtmanna.

Velký zájem o místo v radě projevili také nováčci Benátky sobě spojené se Stranou zelených a Nezávislými kandidáty. Navrhli Sylvu Buriánovou, pedagožku na základní škole. V tajné volbě ale od ostatních nedostala tolik hlasů, aby překonala někoho ze zvolených členů.

Poměrně lehce a jednoduše proběhla volba předsedy finančního výboru. O proti minulým čtyřem letům se nic nezmění. Důvěru zastupitelů v přímé volbě získal opět Radek Dostál.

Kontrolní výbor nově povede Jan Novotný ze Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAN. Ve funkci tak nastoupí po Milanu Procházkovi z ČSSD.

Zastupitelé si také odhlasovali odměny, které jim náleží za vykonání funkcí. Dle návrhu, který přednesl Jaroslav Král, si člen zastupitelstva přijde každý měsíc na 660 korun, členovi rady náleží 1650 korun, předsedům výborů a komisí 1300 korun a členům výborů 1120 korun. Pokud mají na starosti více funkcí, odměny se jim sčítají.

První společné jednání je naplánované již na pondělí 10. listopadu. Od 16 hodin se sejdou při zasedání rady. A jak starosta předeslal, během konání voleb se nakupilo spoustu úkolů.

Finanční výbor:

předseda: Radek Dostál
členovéJana Vetešníková (ANO 2011), Lubomír Abrahám (ODS), Romana Erbenová (ODS), Aleš Mlejnek (Sdružení NK a polit.hnutí STAN), Jan Mička (ČSSD), Petr Bílek (TOP 09 a NK)

Kontrolní výbor:

předseda: Jan Novotný
členovéZdeněk Plachý (ODS), Tomáš Závora (ODS), Miroslav Hájek (TOP 09), Miroslav Linda (ODS), Sylva Buriánová (Benátky sobě -sdružení SZ a NK), Radek Houška (ČSSD)