V době čištění ulic musí majitelé aut opět počítat s dočasným zákazem zastavení silničních vozidel v daných lokalitách podle předem stanoveného harmonogramu. „Prosíme všechny obyvatele a především řidiče, aby sledovali v okolí svých domovů dopravní značky. Minimálně týden před samotným čištěním bude lokalita tradičně označena informací o strojovém čištění komunikací,“ požádal veřejnost o pochopení a součinnost Miloslav Neuman, jednatel firmy Compag, která úklid v Mladé Boleslavi na základě zadání od města realizuje. Jeho doporučení má velkou váhu. Pokud ho občané neuposlechnou, hrozí jim finanční výdaje za přemístění překážejícího vozidla. A to není zrovna málo. 

Do mladoboleslavských ulic vyjedou stroje na psí exkrementy, dva zametací chodníkové stroje, pět zametacích strojů na komunikace a dvě až čtyři kropice. V ulicích budou také pracovníci s košťaty a lopatami. Kromě činností u kropic budou provádět i úklid zelených ploch a všech míst nepřístupných technice.

Obdobně jako v předchozích letech bude souviset s úklidem i čištění kanálových vpustí. Dále také úpravy dětských hřišť v čištěných lokalitách nebo také kompletní úprava zeleně. V rámci čištění ulic se bude na místě opět scházet pracovní skupina složená ze zástupců firmy Compag a Správy komunikací společně se zástupci města a magistrátu. V předešlých letech se již osvědčilo ihned v rámci úklidu vyhodnotit stav dané lokality.