Dopoledne je festivalový program určen pro žáky základních škol; od 14. do 18. hodiny je pak k návštěvě zvána veřejnost.

Na akci pořádané městem a jeho komisí pro integraci etnik a národnostních menšin ve spolupráci s programem Nové Boleslavsko i Centrem na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR budou jednotlivé národnosti představeny jak na stáncích, tak v rámci kulturních vystoupení.

Příchozí budou moci poznat, jaké tradice, zvyklosti, dovednosti i třeba módní vkus si ze své domoviny přinesli lidé pocházející z Bulharska, Indie, Moldavska, Nepálu, Slovenska, Turecka či Ukrajiny.