Kvůli případu, k němuž došlo minulý týden, jsme oslovili městskou policii i obvodní oddělení Policie ČR, abychom zjistili, v jaké míře se podobným excesům snaží předcházet. „Každý večer určí velitel směny až před vlastní kontrolou, které provozovny se budou kontrolovat. Častějším kontrolám jsou podrobeny ty, ve kterých bylo v minulosti již zjištěno porušení zákona," upozorňuje velitel městské policie Tomáš Kypta. „Kontrola podávání alkoholu mladistvým je běžnou součástí výkonu služby policistů na každém obvodním oddělení. Větší akce byla letos zatím jedna a byla první z řady plánovaných na tento rok," konstatuje policejní mluvčí David Schön. Právě kontrola tří barů a diskotéky, provedená  7. března, opět odhalila porušení zákona.

Tehdy muži zákona mezi 50 kontrolovanými vyhmátli čtyři mladistvé, z nichž nejvíc nadýchal sedmnáctiletý chlapec. Bylo to 1,67 promile. Policisté po příchodu do provozovny zkontrolují věk přítomných, provedou dechovou zkoušku a zjišťují, zda alkohol podala skutečně obsluha daného podniku. Zde však mohou narazit na kámen úrazu. Pokud obsluha prohlásí, že mladiství štamgasti už s hladinkou přišli, a mladí pijáci na nikoho neukáží, je proces dokazování značně problematický. Je-li porušení zákona průkazné, je věc zaprotokolována a mladí opilci jsou převezeni domů.

Věc následně řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Až podezřele často se však kolem mladých opilců najednou pohybuje starší kamarád, který alkohol objednal. Provozovatelé podniků, kde bylo porušení zákona prokázáno, ani číšníci si ze sankcí mnoho nedělají. Obsluze za podání alkoholu hrozí pokuta pět tisíc korun a roční zákaz činnosti, podniku pokuta 50 tisíc korun a dvouletý zákaz. Odmítat mladé se však nálevnám nechce. Tvoří příliš velkou část klientely. Je množství kontrol dostatečné? Ani městská policie, ani Policie ČR neeviduje přesnou statistiku o jejich frekvenci a počtu zjištěných pochybení. O čísla se tak opřít nemůžeme. Máte-li podezření, že někde k porušování zákona dochází, vždy můžete dát policii vědět. Ze zákona je povinna prověřit každé oznámení.

Výběr kontrolovaných provozoven je náhodný. Provádíme ale kontroly po celém okrese." David Schön, policejní mluvčí