Původní návrh prošel, koalice jej odhlasovala; mezi zastupitely se ale strhla debata, zda má větší počet komisí smysl – a jaký je vlastně výsledek jejich práce – tedy zda se na něj bere ohled.

V Mladé Boleslavi se totiž nedávno navýšil počet komisí – a opoziční zastupitelku Janu Krumpholcovou (Koalice KDU-ČSL, Zelení) zajímalo, jak chtějí řešit nerovnováhu mezi odměnami pro členy zastupitelstva a členy komisí. A jaká bude finanční motivace, aby lidé do komisí chodili. „Dostanou sto korun za to, že přijdou a budou pracovat pro komise?“ řekla na zasedání.

První náměstek primátora Jiří Bouška (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav) na to reagoval, že lidé, kteří se rozhodli pracovat v komisích, tyto podmínky znají. „Předpokládám, že to nedělají pro peníze, když si vezmu, kolik předsedové komisí a výboru mají práce, tak mi odměna přijde neadekvátní – sto korun, to nemáte ani na parkování,“ řekl.

Zastupitelku Janu Krumpholcovu právě to ale zajímalo. „Proto se ptám, jakým způsobem chcete zajistit funkčnost jednotlivých orgánů, jestli máte variantu, jak zajistit docházku a unášeníschopnost,“ řekla.

Jiří Bouška však oponoval, že finanční motivace není žádná – lidé, kteří se hlásí do komisí, to dělají z toho důvodu, že chtějí pro město pracovat. „Předpokládám, že když se nahlásí, tak tam budou chodit. Během čtyř let se ale stane, že se někdo přestěhuje, narodí se mu miminko, tak nemá tolik času, a potom je řada případů, kdy tam někdo nechodí,“ shrnul dosavadní zkušenosti.

Od opozice však přišla další otázka: co je smyslem komisí a proč jich má být tolik, když nemají pravomoci a rada města nemusí doporučení komise nijak reflektovat. „Jakým způsobem budou fungovat za zvýšeného počtu orgánů, budou v tomto směru nějaké změny?“ zeptala se.

Na to reagovala koalice; podle Jiřího Boušky jsou komise doporučující orgán rady města. Uvedl příklad, že pokud nová komise pro rozvoj cyklodopravy řekne, že se mají udělat například sdílená kola nebo další cyklostezky a tento materiál přijde do rady, začnou se tím zabývat. „Mám takový dojem, možná je někde statistika, že se ve většině případů řídíme doporučeními komise nebo výboru – kolem 80 až 90 procent,“ uvedl.

S tím souhlasil radní Miroslav Olšák (ODS). „Komise mají svůj velký nezastupitelný význam. Když sedíme v řadě, projednáváme množství materiálů, nikdo není odborník na každou věc. Pokud to komise projednají a najdou doporučující stanovisko, tak za léta působení v radě mohu potvrdit, že se to stanovisko respektuje,“ podotkl.

Zastupitel Karel Skála (KSČM) řekl, že podle něj je chyba, že rada komise neúkoluje průběžně; podle něj by se ve chvíli, kdy se připravují materiály, měly požádat o projednání a nějaké vyjádření. Komise by podle něj měly jednat o aktuálních věcech a vyjádřit se ke změnám, které budou předloženy do rady a zastupitelstva.

Ohledně personálního obsazení posíleného počtu komisí měl ale jisté pochyby zastupitel Tomáš Suchý (KSČM). „Když jsem na úvodním zastupitelstvu navrhoval zvýšení finančního a kontrolního výboru o pět členů, tak jsem slyšel, že lidi nejsou. Do nových komisí se bude muset obsadit řádově 220 lidí, tak si to uvědomte,“ řekl.

K bodu se vyjádřil také zastupitel Miroslav Čuban (ČSSD). Ten se podělil o zkušenost předsedy bezpečnostní komise. „Kdo pracovat chtěl, pracoval, kdo ne, tak tam chodil poslouchat. Rozhodně komise řešil ai podněty od občanů, každý z členů komise s něčím přišel a de facto složky, které tam byly – hasiči, strážníci, policisté – mohly okamžitě reagovat,“ řekl. Podle něj dokázali městu v něčem pomoci. „Myslím, že komise nejsou zbytečné, ale je to o angažovanosti každého občana Mladé Boleslavi – jestli bude pouze nadávat, nebo se bude angažovat,“ dodal k tématu, než zastupitelé bod odhlasovali.