„Stav obou komunikací byl havarijní především kvůli výstavbě kanalizace, vodovodu a plynovodu v minulých letech," popsal starosta Dolního Bousova Miroslav Boček.

Po stavebních pracích totiž na silnicích zůstalo množství překopů, výtluků, prohlubní a jiných defektů, které se projevovaly na kvalitě jízdy. Některá místa byla nadneseně řečeno testem tlumičů vozidel. To už je teď ale minulostí. Jak dále uvedl Miroslav Boček, během realizace došlo k položení nového asfaltového povrchu na místních komunikacích, instalaci nových obrubníků a krajníků i k odvodnění komunikace do stávajících uličních vpustí.

„Chtěli jsme v první řadě zlepšit kvalitu dopravní infrastruktury ve městě, snížit dopad dopravy na životní prostředí a také zvýšit kvalitu života ve městě," dodal Miroslav Boček.

Oprava komunikace v ulici Zahradní si vyžádala celkem 6,9 milionu, silnice V Kališti spolkla podobnou částku.

V Dolním Bousově tak s podporou ROPu opravili komunikace v ulicích Okružní, Požárníků, Rachvalská a Zahradní a také Na Krechtech, Maštálkova a V Kališti.