Pamětní deska připomíná židovské občany, kteří byli během druhé světové války svezeni do prostor mladoboleslavského hradu. Ve dvou transportech pak byli odvezeni z boleslavského hlavního nádraží do Bohušovic nad Ohří, odkud šli pěšky do Terezína. Většina z židovských občanů, kteří se dostali z Mladé Boleslavi do terezínského ghetta, byla transportována dále na východ do likvidačních koncentračních táborů – především do Osvětimi. Z více než tisíce transportovaných z Mladé Boleslavi se jich zpět vrátilo zhruba jen třicet.

Na mladoboleslavském hradě tento den symbolicky uctili náměstkové primátora Daniel Marek a Miroslava Kašpárková položením květin u pamětní desky mladoboleslavským obětem na budově státního okresního archivu. Kvůli pandemii se letos při této příležitosti nekonala žádná akce pro veřejnost.