„Práce správců sítí se vzhledem k problematickému podloží a opožděnému zahájení stavby protáhly až do konce stavební sezóny roku 2019,“ vysvětlil vedoucí Odboru investic a komunálního hospodaření Pavel Král.

Před koncem roku tak byl v Husově ulici položen pouze podkladní asfalt a pokládku konečné vrstvy asfaltu museli dělníci přesunout na letošek.

Po dohodě se správci sítí proběhne jeho pokládka spolu s realizací parkovacího pruhu, nových chodníků a výsadby zeleně město. „Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení je již nyní připravená, čeká se na vyjádření dotčených orgánů, a jakmile skončí povolovací řízení, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby,“ popsal Král.

Místní obyvatelé dostanou co nejdříve harmonogram všech prací. Přesné termíny zatím nejsou známy.

V plánu jsou další opravy

Habeš ještě několik úprav čeká. Ty jsou však ve výhledu až na další roky. Ještě letos bude město dávat dohromady dokumentaci pro druhou etapu, tedy ulice Komenského, Přemyslova a Boženy Němcové. Zahájení stavby je v plánu na rok 2022.

Město dlouhodobě pracuje na úpravách lokality Na Habeši. Už jen jednání kolem návrhů změn, která všemu předcházela, byla dlouhá. Mnichovo Hradiště návrhy představilo a místní s nimi nebylo příliš spokojeno.