Slavnostní akt se po řadě let přesunul z areálu kostela sv. Havla do Sboru českých bratří, moderovala ho členka akademické rady univerzity Zdeňka Kuhnová. Po příchodu členů akademické rady ve slavnostních talárech si přítomní mohli také vyslechnout skladby v podání člena státní opery Libora Nováka za klavírního doprovodu profesorky Miroslavy Hořákové. Nastupující noví posluchači stvrdili svoji přísahu na pedelskou hůl a zapsali se do imatrikulační knihy.

Univerzita pro nový akademický rok otevírá studijní obory Cesty světem, Evropské dějinné události a významné osobnosti ve vztahu k českým dějinám, Šlechtické rody v zemích Koruny české, Anglický jazyk pro seniory a Kresba, malba a jiné výtvarné techniky.

„Mladoboleslavská univerzita třetího věku a volného času seniorů byla založena roku 2003. Zvláštností této instituce je, že není součástí některé z vysokých škol. Její existenci za podpory města Mladá Boleslav a studentů samotných zajišťuje společnost Služby a školení MB,“ uvedl na webu města pracovník magistrátu Pavel Šubrt.