Celé nedorozumění vzniklo již před dlouhými lety, kdy si spolek sochu objednal a uspořádal na ni veřejnou sbírku. V té se však nevybrala dostatečně vysoká částka. Socha měla stát asi 300 tisíc, vybralo se však pouze 25 tisíc. Sochař Knobloch přesto souhlasil s instalací busty takzvaně „na dobré slovo“. Na plastiku totiž neexistovaly žádné smlouvy.

V mezičase se ale odehrály volby a na radnici se změnilo vedení. Po řadě nedorozumění celá věc ustala na mrtvém bodě, až se do ní vložil Jiří Bartoloměj Sturz. Ten začal nová vyjednávání mezi městem a rodinou sochaře Knoblocha. Na zastupitelstvu vystoupil s objasněním celé situace. „Dovoluji si jménem rodiny akademického sochaře Milana Knoblocha za slušnou částku, která ještě není přesně vyřčená, ale maximální strop je 320 tisíc korun, nabídnout sochu městu,“ uvedl Sturz s tím, že cena měla být vyčíslena odborníkem na necelého půl milionu korun.

„Navrhuji, aby v kontextu souvislostí a transparentního jednání, zastupitelstvo jednalo s prostředníkem rodiny Knoblochů a aby se na jednom z příštích zastupitelstev udělal závěr v kontextu s tím, co jsme si dnes řekli,“ uvedl místostarosta Eduard Masarčík, se kterým následně zastupitelé souhlasili.