Už žádné zakopávání a žádné vyhýbání se výmolům. V Luštěnicích mají úplně nový chodník a to na nejfrekventovanější ulici, v ulici Mladoboleslavské.
Po tomto chodníku chodí denně desítky lidí. Povídali jsme si s místostarostou Luštěnic Romanem Prchlíkem.

Jaká část chodníků se v Luštěnicích opravovala?

Celková rekonstrukce chodníků v Boleslavské ulici, tedy podél silnice I. třídy, která Luštěnicemi prochází a to včetně vjezdů na soukromé pozemky.

Je toto místo frekventované, kolem jakých budov vede?

Jedná se o velmi frekventovanou část, neboť spojuje školu, poštu, lékaře, obchod, autobusové zastávky a v neposlední řadě i zhruba osmdesát rodinných domů.

Můžeme říci, že od oprav chodníků mají teď Luštěnice klid?

Chodník v Boleslavské ulici byl po mnoho let v zoufalém stavu a bylo pro obec naprostou prioritou zrekonstruovat tyto části místních komunikací a zvýšit mimo jiné i bezpečnost chodců. Pokračovat se ale bude. V tuto chvíli pokračujeme úsekem k Nové ulici a připravují se projekční práce na další části v obci, které dle finanční situace zahájíme na jaře 2012. Čeká nás i úprava autobusových zastávek a instalace bezpečnostních prvků.

Jak se současné opravy chodníků financovaly?

Celková rekonstrukce byla financována za přispění dotace ze Středočeského kraje, konkrétně z programu FROM. Na celkových nákladech, které přesáhly 10 miliónů korun se dotace podílela částkou 9 081 970 korun.

Co bylo nejtěžší?

Jednoznačně nejtěžší bylo najít optimální technické řešení v místech, kde situaci extrémně komplikovala výška a malá vzdálenost silnice I. třídy. Tam, kde došlo ke zvýšení úrovně chodníků obec následně upravila i vjezdy na soukromé pozemky. Samozřejmě celá akce výrazně komplikovala život především lidem v Boleslavské ulici a nezbývá než jim za jejich trpělivost a vstřícnost poděkovat.

Jak dlouho opravy trvaly?

Opravy trvaly tři měsíce a jednou z hlavních priorit bylo dodržení všech stanovených termínů a to se i přes veškeré komplikace podařilo.

Úpravy okolí…

V návaznosti na dokončení jednotlivých etap stavby probíhají terénní a parkové úpravy. Během roku 2012 pak chceme navázat finální úpravou všech zelených ploch včetně parku mezi školou a zámkem. Na tuto akci je zpracován projekt a obec již podala žádost o dotaci.

Máte zpětnou vazbu od občanů, jak jim nové chodníky vyhovují?

Máme, již od zahájení prací v červenci letošního roku. Posun je vtom, že zatímco při výstavbě byly komunikovány především problémy spojené se stavbou, po jejím dokončení jednoznačně převládá spokojenost. Jako vždy se najdou věční kritici a nespokojenci, ale v tomto případě je výsledek jednoznačný, starý chodník v kritickém stavu, místy již ani o chodníku nemohla být řeč, nahradil nový a bezpečný.

Můžeme se těšit na slavnostní otevření?

Obec připravuje veřejné, slavnostní ukončení celé akce, termín bude znám koncem tohoto týdne.

Vaše postřehy?

Postřehů je opravdu hodně a celá akce nám přinesla celou řadu zkušeností, samozřejmě dobrých i špatných. Pokud mohu uvést příklad za sebe, je pro mne bezesporu přínosem skutečnost, že se mohu stoprocentně spolehnout na některé kolegy v zastupitelstvu, tím horším je pak někdy až nepochopitelně negativní přístup některých lidí.

Jaké akce chystáte do konce roku?

Do konce roku ještě připravujeme Setkání s Mikulášem a zdobení vánočního stromu.