Nedávno jsme vás zpravili o počínání občanského sdružení, které vzbudilo svým počínáním značnou kontroverzi a dostalo se dokonce do křížku se městskými orgány i policií.

Panely upozorňující drastickým způsobem na amorálnost potratů doplnily plastové stolky, na nichž mohli kolemjdoucí podepsat petici proti řízenému abortu nebo jen získat více informací.

Pomiňme nyní, že sto lidí sto názorů, akce byla Magistrátem města Mladá Boleslav řádně povolena. Vyvolávat diskusi je koneckonců v demokratické společnosti nanejvýš žádoucí.

„Nikdo nám o tom neřekl, některým studentkám se při pohledu na fotky chtělo zvracet. Za hranou mi také připadá užití nacistické symboliky,“ nechala se slyšet ředitelka „obchodky“ Renáta Vícová. Infopanely s vskutku drastickou tematikou se přitom objevily před celou řadou škol. V případě třídy TGM si nespokojenci vzali na pomoc strážníky městské policie.

Jeden z organizátorů, Jan Vrána, o tom doslova řekl: „Ve středu 16. března ve 13 hodin na třídě TGM Boleslavi mně, jako koordinátorovi řádně ohlášeného shromáždění, ředitel městské policie spolu s úřednicí magistrátu a přivolanou státní policií přikázali, abych dal pryč z chodníku petiční stolky, které používáme vždy při našich shromážděních v různých městech pro umístění petičních archů a doprovodných letáků. Argumentovali údajným neoprávněným záborem veřejného prostranství. A že se prý tímto dopouštím přestupku.“

To však podle dokumentů, které získal Deník k nahlédnutí, není pravda. Akce byla skutečně nahlášena a magistrátem povolena a organizátoři argumentovali precedentním rozhodnutím Krajského úřadu v Olomouci, kde na stejný v uvozovkách zábor prostranství bylo nahlédnuto zcela odlišně: „V daném případě je namístě v umístění informačních panelů spatřovat tzv. akcesorickou činnost během shromáždění, postavení stolků s peticemi či propagačními materiál je součástí výkonu práva shromažďovacího. Tento názor shodně zastává i ministerstvo vnitra,“ praví se ve zmíněném dokumentu.

„Policie však reagovala iracionálně, obvinila mne a znovu přikázala abych stolky odklidil. Poslechl jsem ji tedy, ačkoli jsem nesouhlasil s obviněním a na toto protiprávní jednání jsme rozhodnuti podat žalobu,“ dodává Vrána. Podobné peripetie se snad až příliš horlivými orgány měli pořadatelé i následující den před Gymnáziem Dr. Josefa Pekaře v Palackého ulici.

„Toto jednání mě opravdu popudilo, zvláště proto, že za námi byl vedoucí odboru kriminální policie a v podstatě nám sdělil, že proti tomuto našemu panelu nic nemá (jednalo se o zmiňovanou svastiku, která dění na jednom z plakátů ilustrovala – pozn. red.),“ zlobí se dále Jan Vrána, podle nějž celé tahanice o stolky poškodily dobré jméno sdružení Stop genocidě, které bojuje proti potratům, a sice pokojnou, byť značný rozruch budící formou.

Páteční akce se již obešla absolutně bez problémů. „Kolem poledne nám pouze přišel sdělit strážník městské policie, že paní z magistrátu si dohledala příslušné zákony a vyjádření Nejvyššího správního soudu a rozhodla se dále dělat mrtvého brouka. Což chápeme jako uznání, že jsme byli v právu,“ uzavírá Jan Vrána.

Jaký je tedy závěr? Organizátoři akce měli plné právo rozkládat na ulici stolky a použít hákového kříže jako symbolu genocidy (jako upozornění na údajnou podobnost zrůdné nacistické genocidy s - podle sdružení Stop genocidě novodobým vyhlazováním - počatých dětí). Přílišná horlivost odpovědných úředníků, i když snad dobře míněná, není zkrátka vždy namístě.