To zřejmě motivovalo nové vedení k tomu, aby kromě tří výborů, kontrolního, finančního a pro územní plánování, vytvořilo ještě dalších dvanáct občanských komisí, které pokryjí všechny oblasti. Od kultury přes byty, cestovní ruch až po správu majetku či životní prostředí.

„Držíme se jednoduchých pravidel. Prvním je, že je to dobrovolná vůle každého člena. Druhým pak, že činnost v komisích vykonávají zadarmo," sdělil starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

O výběru členů radnice dlouho diskutovala. Jejich navržená jména přišla na přetřes na čtyřech jednání rady města. Nyní už je složení schválené, definitivní a smysluplné. Jak ale upozornil místostarosta Jiří Bína, počet členů nemusí být ještě konečný. „Pokud předseda komise zjistí, že potřebuje doplnit ještě nějakého odborníka, bude se dojmenovávat dodatečně," konstatoval Jiří Bína.

Každé z politických uskupení mohlo do komise nominovat až dva členy. Primárně by komise měly přinášet odborné a věcné názory, které prospějí budoucnosti města. Vesměs jsou členy odborníci, mnohdy lidé přímo z oboru. Například předsedkyní šestnáctičlenné komise kulturní je Lenka Sosnovcová, která je zároveň zastupitelkou za Žijeme pro Hradiště a zároveň členkou spolku. Kromě toho učí na místním gymnáziu, což předpokládá, že ví, kam se kulturní zájmy nejen mladých lidí v současné době ubírají. Sekunduje jí ale také starosta Ondřej Lochman, vedoucí muzea Jana Dumková, Iveta Šulcová z Klubu s. r. o., která má na starosti nejen divadelní představení či praktická lékařka Dagmar Karásková.

Budoucnost muzeua na zámku?

Právě vedoucí hradišťského muzea, která je členkou i komise letopisecké a muzejní, otevřela na minulém jednání komise otázku působení a setrvání muzea ve druhém patře zámku. Vadí jí zejména špatná dostupnost pro návštěvníky, naprostý nedostatek prostor pro depozitáře či chybějící prostory pro knihovnu, badatelnu a technické zázemí. Zjišťovali jsme podrobnosti. Jana Dumková dokonce navrhla řešení. Článek o tom, jak se k situaci postavil starosta města, přineseme během příštího týdne.

Komise pro dopravu a bezpečnost má ve svých řadách také odborníky. Patří mezi ně například Jiří Haman, který se právě otázkou bezpečnosti zabývá v mladoboleslavské automobilce. Užitečné názory přináší i Robin Panuš, který se zajímá o létání a budoucnost nedalekého letiště v Hoškovicích, které se v poslední době opět stalo v Mnichově Hradišti horkým tématem. Milan Kubín zase v minulých letech vybíral vhodná místa pro cyklostezky. „Na setkání probírají nejen bezpečnost a dopravu, jako jsou hlavní průtahy a návaznost na cyklodopravu, ale také parkování či dopravní obslužnost. Zkoumají, zda například autobusové linky jsou vytížené a zda jsou správně časově naplánované," poznamenal Ondřej Lochman s tím, že nezapomínají ani na městskou policii, kamerový systém či preventivní programy. Na průběh dohlíží i František Rameš, což je vedoucí místního policejního obvodního oddělení. Názory za koaliční ČSSD přináší zastupitel Miroslav Kolomazník, za stranu ANO 2011 Václav Kraus.

O stavu a přípravách výstavby školní jídelny v Mírové ulici diskutovali zase na komisi správy majetku a rozvoje města. Předsedá jí již zmíněný zastupitel za ČSSD Miroslav Kolomazník. Dalším ze třinácti členů je David Šefl, místopředseda spolku Žijeme pro Hradiště či Miloš Krůfa, který působí jako vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Nechybí mezi nimi ani odhadce a znalec nemovitostí Jan Hájek nebo podnikatel v oblasti práva a právních služeb Josef Forst.

Jednání má za sebou také komise pro životní prostředí a zeleň. V čele je Alena Ševců, která je zároveň členkou osadního výboru Lhotic. Diskutovali například deset návrhů kácení stromů, s nimiž přišly osadní výbory. Seznámili se také s projektem na vysázení aleje Podolí Kruhy a přihlášením do programu, z něhož by bylo možné získat finanční prostředky na úpravu parků.

Všech dvanáct komisí je poradním orgánem rady města, zbylé tři výbory jsou zase poradním orgánem zastupitelstva.