V této etapě se přesunou zálivy pro autobusy, dojde k úpravě parkování, vzniknou nová stromořadí u silnice, nebo nový přechod pro chodce.

Místní se nejvíce zajímá, co se stane s vánočním stromem, který na náměstí roste.

„Zatím zůstane zachován, ale není již v ideálním stavu. Na náměstí vznikne prostor na řezaný strom,“ prohlásil vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství Pavel Král.

Určitou šanci ale strom ještě má. „Hledáme způsob jak ho zachránit, ale pod kořenovým systémem vedou sdělovací kabely a projektovaná úroveň terénu v jeho okolí je cca 10-15 cm nižší,“ dodal místostarosta Jan Mareš.

Celková rozpočtová cena na rekonstrukci náměstí je odhadovaná na 52 milionů korun, město získalo dotaci ve výši 2,75 milionu, o další dva miliony požádalo a čeká na výsledek.

Práce by mohly začít v dubnu

Na první etapu má připadnout 15 až 20 milionů. Práce začnou v jižní části náměstí, tedy od křižovatky před hotelem U Hroznu až po křižovatku Turnovské a Jiráskovy ulice. Jestli všechno půjde dobře, tak by se podle místostarosty mělo poprvé kopnout do země v dubnu. Potom bude nutné počítat také s nepříjemnostmi.

„Na jednu stranu je skvělé, že nám začíná realizace projektu, na který se už roky těšíme, na druhou stranu víme, že stavba bude znamenat omezení zejména v dopravě,“ vysvětlil starosta Ondřej Lochman s tím, že se jedná o jednu z nejrušnějších komunikací ve městě.

Starosta Ondřej Lochman: Jsem přesvědčený, že náměstí bude vypadat skvěle

Kdy by se mělo začít?
Konkrétní datum ještě neznáme. Každopádně to však bude v průběhu letošního roku. V tuto chvíli už nám de facto nic nestojí v cestě. Projekt je připravený, správci sítí vloni provedli potřebnou údržbu svých vedení a přeložky, aby nebylo nutné dláždění nového náměstí v nejbližších desetiletích znovu rozebírat, a v současnosti máme platné stavební povolení. Od 20. ledna probíhá výběrové řízení, z něhož vzejde realizátor této mimořádné investice.

Co se týče příprav celého projektu revitalizace Masarykova náměstí, ty započaly už v roce 2015, kdy proběhlo plánovací setkání s veřejností, jež se těšilo velkého zájmu místních. Ještě v témže roce následovalo vypsání architektonické soutěže. Tu jsme vyhodnocovali v roce 2016, přičemž jsme vybrali návrh drážďanské projekční kanceláře Rehwaldt Landschaftsarchitekten. Mezi roky 2017 a 2019 pak probíhalo zpracovávání územní studie, projektování a povolovací řízení.

Jakou předpokládáte celkovou cenu?
Náklady na první etapu, tedy na úpravy jižní části náměstí od zatáčky před Hotelem U Hroznu po křižovatku Turnovské a Jiráskovy ulice, očekáváme mezi 15 a 20 miliony korun. Bude ovšem záležet na tom, jaké ceny nabídnou účastníci výběrového řízení. Dosud se nám podařilo na tuto investici získat dotace v celkové výši 5 milionů korun.

Co se týče nákladů na revitalizaci celého náměstí, tam už se pohybujeme kolem 52 milionů korun. Kompletně hotové náměstí bychom měli mít v roce 2022.

Starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman

Bude se na náměstí kácet? Jde mi především o vánoční strom, na který se ptalo hodně lidí…
První etapa se týká prostranství mezi radnicí a hostincem U Karlových Varů, kde máme pouze několik drobnějších dřevin. Ty budou muset stavbě ustoupit. Na obou stranách silnice však projekt počítá s výsadbou vzrostlých stromů - platanů, kterých tu bude vysazeno celkem dvanáct.

Se zachováním současného smrku, u kterého se Hradišťáci na Vánoce scházejí, projekt dlouhodobě nepočítá, což už autoři vítězného návrhu nové podoby náměstí ostatně konstatovali v roce 2016 na veřejné prezentaci v kině. S místostarostou a investičním odborem se snažíme o jeho zachování, tak aby s námi v několika příštích letech zůstal, ale ve střednědobém horizontu budeme samozřejmě potřebovat smrk nový. Osobně se hodlám zasadit o to, aby, pokud to bude vzhledem ke stavbě jen trochu možné, na náměstí zůstal přinejmenším do konce revitalizace. Až se s ním nakonec rozloučíme, hodláme v Hradišti nastolit obdobnou praxi, jakou zavedla třeba Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou nebo Semily – oslovíme Hradišťáky, kteří by měli zájem věnovat strom ze svého pozemku, jeden vybereme a před vánočními svátky jej na náměstí umístíme a ozdobíme.

Jak bude náměstí vypadat?
Jsem přesvědčený, že bude vypadat skvěle – čistě, přívětivě, vzdušně. Autoři návrhu plochu náměstí pojali koncepčně, navrhli odstranit řadu prvků, které nejsou v rámci celku funkční, a uzpůsobili náměstí zejména pohybu chodců. Přesto bude zachována jeho dopravní obslužnost – parkovací kapacity i zastávky pro autobusy pouze mění své místo, na náměstí však zůstávají.

Novinkou, na kterou se velmi těším, je vytvoření prostoru pro konání velkých městských akcí na severní straně náměstí. Dále bude jistě velmi příjemné posezení na lavičkách v prostoru před poštou, jenž bude zcela zastíněn korunami stromů. Také s jeho vznikem projekt počítá. A zajímavý bude rovněž návrat sochy Václava Budovce z Budova ze zámeckého parku do východní části náměstí.

V minulých letech jsme obnovili historickou fasádu radnice, vlastním dotačním programem jsme podpořili vlastníky domů na náměstí i jinde v městské památkové zóně, aby své historické objekty, které ovšem nemají charakter památkově chráněných objektů, opravili, a nyní již čekáme, až revitalizace náměstí tyto dílčí části propojí do jednoho krásného celku. Máme nesmírnou radost, že léta příprav se letos začnou zúročovat.