Cenu města Mnichovo Hradiště za celoživotní přínos - in memoriam - získali malíř a pedagog Josef Marek a dlouholetý úspěšný ředitel Klubu pracujících a později jednatel i spolumajitel Klubu Mnichova Hradiště Josef Flanderka. 

Josef Marek byl oceněn za výjimečné malířské ztvárnění města Mnichova Hradiště i celého regionu. Krajiny, které jsou pro jeho tvorbu charakteristické, nebo soubor kreseb lidové architektury Českého ráje, mají nejen uměleckou hodnotu, ale dokumentují i vývoj kulturní krajiny Pojizeří a Českého ráje. Josef Marek byl také dvorním ilustrátorem básnických sbírek Josefa Brože, dřívějšího laureáta ceny města. Cenu města si převzala rodina pana Marka. 

Identické ocenění na nedávno konaném městském plese Mnichova Hradiště převzal i Josef Flanderka. „Je to člověk kultury srdcem i duší. Za jeho snažení a nadšení pro kulturu v našem městě mu patří velký dík,“ řekl starosta Hradiště Ondřej Lochman. Vášní vyznamenaného je divadlo, pro které vybudoval v Mnichově Hradišti prostory i podmínky. Na prknech městského divadla se vystřídala řada předních komorních scén z celé republiky. Josefa Flanderku znají pravidelní návštěvníci divadla jako skvělého herce Divadelního sboru Tyl. Sbor pomohl znovu obnovit a působil v něm i jako režisér. Za herecký výkon v roli Trepifajksla ve hře Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert si dokonce v roce 1984 odvezl cenu z Jiráskova Hronova.

Ocenění na nedávno konaném městském plese Mnichova Hradiště převzal i Josef Flanderka.Zdroj: archiv radnice

Ocenění na nedávno konaném městském plese Mnichova Hradiště převzal i Josef Flanderka. Autor: archiv radnice

„Vždy když se dává cena in memoriam, tak nám to tak trochu říká, že se to mělo stát mnohem dříve. I proto jsem prosazoval zavedení Ceny města, neboť srdcaři a nadaní talenti z našeho města si ocenění za jejich dlouholetou činnost rozhodně zaslouží,“ konstatoval na adresu předání ceny Josefu Markovi starosta Ondřej Lochman. 

„Moc si ocenění jako rodina vážíme a jestli to děda z nebe vidí, je rád,“ řekl Daniel Marek, vnuk oceněného malíře a současně náměstek primátora Mladé Boleslavi a doplnil, že jeho dědeček byl velmi skromný člověk, který až do osmdesáti let doučoval matematiku. „Jako dítě jsem u babičky a dědy trávil spoustu času. Chodili jsme například vypravovat vlaky,“ vzpomínal Daniel Marek a dodal, že cesta na nádraží vždy trvala velmi dlouho, protože děda se jako učitel znal se všemi, s každým se zdravil, smekal buřinku a s každým prohodil pár slov.

„Prvotním impulzem, který vedl k vytvoření Ceny města, byla snaha vyznamenat a ocenit osobnosti Mnichova Hradiště, které se svými činy a prací staly příkladem hodným následování,“ řekl starosta Mnichova Hradiště a doplnil, že tak v roce 2015 byl položen základní kámen nové tradici. Mnichovo Hradiště uděluje Ceny města jednou do roka na základě písemných nominací přicházejících z řad mnichovohradišťské veřejnosti. 

Výtěžek z plesu, kde se rozdávaly Ceny města, doprovázela také charitativní myšlenka. I proto výtěžek 25 tisíc korun putuje rovnou na Dětské oddělení v Kaludiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Dětské oddělení si za ně pořídí novorozenecké lůžko a pulsní oxymetr.