Jednalo se o dvojici soukromých investičních záměrů. V jednom případě šlo o VCP Park a v druhém o skladovou halu společnosti Kofola. Oba dva projekty bylo Hradiště nuceno stopnout. Návrhy konkrétních řešení jak podobné projekty upravovat, aby vyhovovaly všem stranám a neměly na město a život v něm negativní dopad, mají být projednány do konce letošního roku.

„Zadání ze strany města klade důraz na to, aby případný investor nezpůsobil mimořádný nárůst dopravy v okolí města, což by u logistického centra hrozilo, aby veškerou dopravu směřoval nejkratší cestou na městský obchvat, šetrně nakládal s dešťovou vodou a rovněž aby nezastavěl kompletní plochu – poloviční část pozemku by měla být osázena zelení,“ uvádí mluvčí Mnichova Hradiště Martin Weiss.

Na základě závěrů pracovní skupiny se nadále uvidí, jak a jakými nástroji bude regulována výstavba. V městském kině se pak 29. října od 17 hodin odehraje setkání veřejnosti a odborníků nad navrhovanými opatřeními.

Příprava regulací se také promítá do tvorby nového územního plánu, jehož vydání se tak posune.