Návrh na změny vytvořilo Studio Úl. To prý vidí Habeš jako jednu z čtvrtí, která má potenciál vyzdvihnout historické rodinné domky do atraktivnějšího kontextu. Jeho snahou bylo při návrhu udržet klidnou povahu čtvrti. Podle architektů by také bylo dobré, aby pro jednoduchost orientace v dané lokalitě zůstalo podobné členění ulic.

Již při veřejné debatě se ozvalo několik místních lidí se svými připomínkami k návrhu. Nelíbilo se jim mimo jiné, že by se zmenšil počet parkovacích míst. Odmítali také vyšší stromy a zelené plochy.

Kdo by se chtěl k návrhu rovněž vyjádřit, má stále možnost. „Své připomínky mohou zájemci posílat do neděle 14. dubna e-mailem. Grafický návrh je k dispozici také v tištěné podobě v mé kanceláři na městském úřadě. Následně budou připomínky občanů po dohodě města s architekty a projektantem zapracovány do upraveného návrhu řešení,“ uvedl pracovník projektového řízení Karel Šindelář.

Město k diskusi vydalo několik upozornění:
- Současný profil ulice (s úzkým chodníkem po obou stranách) není vhodné zachovat. Takový chodník má jen omezenou použitelnost a je tedy zbytečné do něj investovat.
- V každé ulici musí být alespoň jeden bezpečný koridor pro pohyb pěších v šíři 180 cm. Tak­ový požadavek splňuje buď varianta s jedním chodníkem při jedné straně, nebo sdílený uliční prostor (obytná zóna).
- Sdílený uliční prostor (obytná zóna) je realizovatelný pouze v části lokality
- Vzhledem k tomu, že většina obyvatel má dostatečné možnosti parkování na vlastních pozemcích, doporučujeme k důkladnému zvážení, kolik zeleně a chodníků je parkovacím místům vhodné obětovat.